Nieuws
maandag, 20 mrt 2023

Nog steeds geen vergroening in het wagenpark van de NMBS

Foto: iStock. Nog steeds geen vergroening in het wagenpark van de NMBS

Een jaar geleden al stelde het Vlaams Belang aan de kaak dat er in het gehele wagenpark van de NMBS geen enkele emissievrije wagen terug te vinden was. Dat blijkt nog steeds niet het geval te zijn. Onaanvaardbaar voor een overheid die het terugdringen van de CO2-uitstoot hoog op de agenda plaatst en gewone burgers richting dure elektrische wagens dwingt”, zegt Kamerlid Frank Troosters. “De beleidsverantwoordelijken beloofden snel werk te maken van de vergroening van hun wagenpark, maar daar kwam niets van in huis.”

“Het moet zijn dat vergroening geen aandachtspunt is voor de groene minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) of voor de verantwoordelijken bij de NMBS”, aldus Troosters. “Een jaar na onze aanklacht is het bedrijfswagenpark bij de NMBS weliswaar een beetje ingekrompen, van 607 naar 558 wagens, maar daarvan is er nog steeds geen enkel voertuig volledig emissievrij.” Het Vlaams Belang kan enkel vaststellen dat de overheid op die manier volledig verzaakt aan de voorbeeldrol die het inzake CO2-reductie te vervullen heeft, maar ondertussen de burger wel dure verplichtingen oplegt.

“Het is duidelijk dat de overheid niet meer zo streng is waar het om vergroening gaat, wanneer ze daarvoor zelf een inspanning moet doen”

Niet alleen boekte de overheid geen enkele vooruitgang wat betreft de emissievrije voertuigen, de communicatie daarover ging er zelfs op achteruit. “In tegenstelling tot vorig jaar communiceerde de NMBS geen gedetailleerde indeling meer over de precieze samenstelling van haar wagenpark”, vervolgt Troosters. “Daarnaast kreeg ik geen antwoord op mijn vraag hoeveel van haar wagens een ecoscore boven de 75 procent behaalt.” Die ecoscore geeft de milieu-impact aan van een voertuigen tijdens het rijden en het verdelen van de brandstof.

“Het is duidelijk dat de overheid niet meer zo streng is waar het om vergroening gaat, wanneer ze daarvoor zelf een inspanning moet doen”, besluit Troosters. “Deze stilstand valt niet goed te praten. Ik interpelleerde Gilkinet vorig jaar al over het gebrek aan emissievrije wagens bij de NMBS, maar blijkbaar was dat niet voldoende. Ik zal dit zeker blijven doen.”