Nieuws
donderdag, 26 jan 2023

Nood aan ontradingscampagne tegen asielcrisis: “Vol is vol”

Het Vlaams Belang wil dat de federale regering echte maatregelen neemt tegen de huidige asielcrisis en een ontradingscampagne start. “De Vivaldi-regering wil enkel praten over meer opvangplaatsen voor asielzoekers en nooit over minder asielzoekers”, zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. “De beste ontradingscampagne is alle uitgewezen asielzoekers en illegalen terugsturen met één heel duidelijk boodschap. Vol is vol.”

Hoewel de media er amper over berichten, is er in dit land een immigratiecrisis die maar blijft aangroeien. De cijfers zijn ronduit dramatisch. In 2022 werden er niet minder 37.000 asielaanvragen ingediend, wat geleden is van toen Theo Francken (N-VA) nog staatssecretaris voor asiel en migratie was. De opvangkost voor asielzoekers is met 703 miljoen euro historisch hoog. Hierbij is zelfs de kost van leeflonen, kindergeld en sociale woningen niet meegerekend. De terugkeercijfers zijn nog slechter dan het EU-gemiddelde waarbij slechts één op vier uitgewezen asielzoekers effectief het Europees grondgebied verlaten. In België is dit slechts één op vijf. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) kondigde ondertussen aan dat ze campagnes op sociale media zal starten om te vermijden dat asielzoekers die onder de verantwoordelijkheid van andere Europese landen vallen, ook in België een asielprocedure opstarten.

“Geen sensibiliseringscampagne, maar ontradingscampagne”

“De Vivaldi-regering wil enkel praten over meer opvangplaatsen voor asielzoekers en nooit over minder asielzoekers”, zegt Van Grieken. “In tijden dat er geen geld is voor onze mensen zitten we met een historisch hoge opvangkost voor asielzoekers. Daarnaast is er geen terugkeerbeleid. Wie papieren krijgt, mag blijven en wie geen papieren krijgt eveneens.”

Het Vlaams Belang vindt dat de regering echte maatregelen moet nemen en onder andere het Deense voorbeeld moet volgen van asielcentra buiten Europa op te richten. “Niet die sensibiliseringscampagne die mevrouw De Moor op poten wil zetten, maar de ontradingscampagne opnieuw activeren”, aldus Van Grieken. “De beste ontradingscampagne is immers alle uitgewezen asielzoekers en illegalen terugsturen met één heel duidelijk boodschap. Vol is vol.”