Nieuws
donderdag, 04 nov 2021

Nucleaire risico's bij import van goederen niet uitgesloten

Het Vlaams Belang neemt het niet dat de paars-groene regering er niet in slaagt om bij import van goederen het risico op radioactieve besmetting uit te sluiten. “Terwijl nucleaire ladingen vooral via Azië en de VS dit land binnenglippen, zijn niet eens alle haventerminals uitgerust met meetpoorten voor radioactiviteit”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch, die hierover minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) ondervroeg. “En in onze luchthavens zijn er zelfs helemaal geen meetpoorten.”

Reeds in 2008 doken mediaberichten op over radioactief metaal dat dit land binnenkwam vanuit Azië. “In de haven van Antwerpen werd bijvoorbeeld al besmet staal uit India aangetroffen, net als metalen muziekinstrumenten die het radioactieve kobalt-60 bleken te bevatten”, aldus Vermeersch. “In de haven van Rotterdam werden dan weer radioactieve handtassen onderschept, en via de haven van La Spezia werd radioactief staal Italië binnengebracht en werd het goedje er vervolgens verspreid over acht provincies alvorens de autoriteiten het op het spoor kwamen”

“Groen recupereerde ten volle een rapport van de Hoge Gezondheidsraad over de gevaren van kernenergie, om vervolgens niets tegen echte nucleaire risico’s te ondernemen”

Inzake de controle op radioactiviteit is de douane bevoegd voor de controle aan de buitengrenzen van de Europese Unie. “In de praktijk komt dit dus neer op onze zee- en luchthavens”, vervolgt Vermeersch. “En daar wringt het schoentje. Van de 17 erkende containerterminals in de haven van Antwerpen zijn er 5 niet uitgerust met meetpoorten inzake radioactiviteit. In Zeebrugge is dat 1 van de 3. In onze luchthavens staan er gewoon geen meetpoorten.”

“Het is totaal onbegrijpelijk”, aldus nog Vermeersch. “En het is op zijn zachtst gezegd bijzonder opmerkelijk dat de voorbije dertien jaar deze en voorgaande regeringen er niet in slaagden ons te beschermen tegen nucleaire risico’s. En dat terwijl Groen er steeds als de kippen bij is om, zoals na het rapport van de Hoge Gezondheidsraad, te waarschuwen voor de gevaren van kernenergie.”

“De noodzaak van de aanwezigheid van dit soort installaties in onze zee- en luchthavens kan niet genoeg worden benadrukt. Meermaals per jaar wordt er in de Antwerpse haven radioactief materiaal onderschept. In april was dat bijvoorbeeld op een lading kledij”, besluit Vermeersch. “Het zal je maar overkomen dat er bijvoorbeeld thorium-232 op een hemd zit dat je online kocht. En dan heb ik het nog niet eens over het terreurrisico. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) waarschuwt al jaar en dag voor het gevaar van radiologisch terrorisme.”