Nieuws
vrijdag, 22 apr 2022

Open Vld wil terug naar het Belgique à papa

In een opiniestuk pleit Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert ervoor om het Belgische niveau de bevoegdheid te geven om knopen te kunnen doorhakken wanneer er blokkeringen optreden in bepaalde dossiers ‘van nationaal belang, in crisissen of wanneer ons land standpunten moet innemen op het Europese of internationale toneel’. “Dat komt zonder meer neer op een radicale herorganisatie van het Belgische federalisme ten nadele van de deelstaten en ten voordele van het Belgische unitarisme”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Open Vld is helemaal opnieuw wat ze zo lang geweest is: de pest voor Vlaanderen.”

“Het Belgische federalisme werd vanaf het begin opgebouwd op basis van de nevenschikking van de deelstaten en het federale niveau en op basis van de exclusiviteit van bevoegdheden”, aldus Pas. “Dat wil zeggen dat deelstaten op hetzelfde niveau staan als de federale staat. Zij hebben elk hun eigen exclusieve bevoegdheden en de een kan zich niet inmengen in de bevoegdheden van de ander. Een regel die door een deelstaat wordt uitgevaardigd heeft evenveel kracht van wet als een regel die door het federale niveau wordt uitgevaardigd. De federale overheid kan dus geen regels van de deelstaten ‘overrulen’.”

“De Vlaamse autonomie aan banden te leggen, zoals Open Vld wil, daar bedanken wij feestelijk voor”

“Waar Lachaert nu voor pleit, zonder het met zoveel woorden te zeggen, is de invoering van wat men noemt een ‘hiërarchie der normen’”, vervolgt Pas. “Het komt erop neer dat de deelstaten ondergeschikt worden gemaakt aan het federale niveau en dat de federale overheid de regels van de deelstaten voortaan wel zou kunnen ‘overrulen’. Meteen is dat het ideale recept om en Vlaanderen terug onder de Belgisch-Franstalige knoet te brengen, waar we ons zo moeizaam aan onttrokken hebben.”

“Maar los van dit principiële bezwaar, klinkt het voorstel van Lachaert ook bijzonder lachwekkend”, merkt Pas tot slot op. “Moeten wij nu echt geloven dat wat men indertijd gescheiden heeft omdat men het er op Belgisch niveau niet meer over eens kon geraken, nu wel tot slagkrachtige beslissingen zou kunnen leiden op Belgisch niveau? Moeten wij nu echt geloven dat uitgerekend het niveau dat uitblinkt in besluiteloosheid en politieke blokkeringen, het Belgische dus, de oplossing zal bieden voor blokkeringen die zich tussen deelstaten of het federale niveau voordoen? Wie dat gelooft, gelooft nog in Sinterklaas. Neen, de voorstellen van Lachaert zijn niets anders dan valse sirenenzangen in een reactionaire poging het Belgique à papa te herstellen.”