Persberichten
donderdag, 08 jun 2023

Opnieuw moskeeën erkend: nóg meer belastinggeld naar islam

Gisteren maakte Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers (Open Vld) bekend dat de Vlaamse regering na tien jaar opnieuw de eerste moskeeën heeft erkend. Liefst 57 andere moskeeën zijn eveneens in de running om erkend te worden. Aangezien een erkende moskee recht heeft op subsidies zal er daardoor binnenkort veel meer geld naar de islam vloeien. Het Vlaams Belang kant zich fors tegen de erkenning en financiering van moskeeën. “De regering denkt dat door subsidies te geven moskeeën meer westers zullen worden. Dat is een illusie, zo bleek al afdoende”, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. “Het enige dat de Vlaamse regering zal bereiken, is nog meer islamisering.”

Gisteren werden voor het eerst sinds 10 jaar opnieuw moskeeën erkend door de Vlaamse regering, ondanks negatieve adviezen van de provinciebesturen. Eens een moskee is erkend, heeft ze recht op provinciale subsidies. Voorlopig ging het nog maar om twee moskeeën: Tauhid in Pelt en El Mouslimine in Antwerpen. Het zijn echter de eersten in een lange rij. In totaal hebben 59 moskeeën een erkenningsaanvraag ingediend die die door de Vlaamse regering reeds ontvankelijk werd verklaard. Eerder waren tussen 2007 en 2013 al 22 moskeeën erkend. Met de nieuwe erkenningen kan het totale aantal moskeeën – en daarmee ook het totale subsidiebedrag aan moskeeën – bijna verviervoudigen. 

De nieuwe erkenningsaanvragen werden ingediend op basis van een nieuw decreet over de lokale geloofsgemeenschappen. De erkenningsvoorwaarden in dat decreet zouden volgens de Vlaamse regering moeten garanderen dat de erkende moskeeën niet onder invloed staan van buitenlandse regimes. Erg geloofwaardig klinkt dat Volgens Janssens inmiddels niet meer, want zoals het Vlaams Belang aan het licht bracht is maar liefst één op drie van de moskeeën die nu in aanmerking komen voor erkenning een Turkse Diyanetmoskee die niet alleen onder het gezag staat, maar meestal zelfs eigendom is van het Turkse Erdogan-regime.

“Het Vlaams Belang kant zich tegen de erkenning en financiering van moskeeën”

Het Vlaams Belang kant zich principieel tegen de erkenning en financiering van moskeeën. “Het Vlaams Belang wil niet dat de islam wordt gefinancierd met ons belastinggeld”, zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens. Hij wijst erop dat de islam de belangrijkste rem is op de integratie van immigranten in Vlaanderen. “We moeten er niet naïef over doen”, zegt Janssens. “Al decennialang wordt de integratie vanuit de moskeeën tegengewerkt, ziet men erop toe dat moslims vooral loyaal blijven aan de islam en voorrang blijven geven aan de islamitische regels boven onze burgerlijke wetten.”

Voor het Vlaams Belang is het bovendien een illusie dat een erkenning en Vlaamse subsidies ertoe zullen leiden dat er een soort westerse islam zal ontstaan die wel verenigbaar is met onze democratische grondbeginselen. “We hebben het de voorbije decennia al kunnen vaststellen: ook in erkende moskeeën werd opgeroepen om ongehoorzame vrouwen te tuchtigen, homoseksualiteit bestempeld als een ziekte en propaganda gemaakt voor de Turkse despoot Erdogan”, besluit Janssens. “Na miljoenen subsidies waren de erkende moskeeën voor geen millimeter meer geïntegreerd of westers dan de niet-erkende. Het enige dat de Vlaamse regering zal bereiken met de extra miljoenen voor de moskeeën is meer islamisering.”