Nieuws
maandag, 18 dec 2023

Overbelasting DIV-databank door stijging aantal snelheidscontroles: “Kafkaiaanse toestand”

De databank met nummerplaten bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) dreigt te ‘crashen’ door de enorme stijging van het aantal snelheidscontroles. “De nultolerantie voor snelheidsovertredingen dreigt gewoon een nulscore te worden”, zegt Kamerlid en voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “De federale politie moet bijdragen aan de verkeersveiligheid en niet aan de federale inkomsten. De afschaffing van de tolerantiemarge is gewoon de automobilist pesten.”

De politie stelde in 2022 een recordaantal van maar liefst 6,2 miljoen snelheidsovertredingen vast, wat er gemiddeld 17.000 per dag zijn. Aangezien er de voorbije maanden tal van trajectcontroles werden geactiveerd, is de kans zelfs groot dat dit record dit jaar nog zal worden verbroken op voorwaarde dat het systeem zal blijven werken. De bevoegde ministers van Mobiliteit, Justitie en Binnenlandse Zaken hebben in De Kamer verklaard dat de vele flitsboetes de servers van de FOD Mobiliteit, meer bepaald de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) zwaar belasten. Bij elke geflitste hardrijder moet politie gebruik maken van de databank met nummerplaten om te achterhalen op wiens naam de auto, of beter de nummerplaat van de auto, staat ingeschreven. 

Volgens ministers Georges Gilkinet (Ecolo), Paul Van Tigchelt (Open Vld) en Annelies Verlinden (cd&v) kan de huidige capaciteit van de servers de enorme toevloed aan raadplegingen niet langer aan en zal de FOD Mobiliteit zelfs de toegang tot de servers moeten beperken om crashes te vermijden.

Kafkaiaanse toestand

“De door de Vivaldi-regering ingevoerde nultolerantie voor snelheidsovertredingen dreigt gewoon een nulscore te worden”, zegt Depoortere. “Ik heb in het parlement voor de nakende overbelasting door de afschaffing van de tolerantiemarge bij snelheidscontroles gewaarschuwd . De permanente geldhonger van de federale regering in combinatie met de gebrekkige infrastructuur creëert dit soort Kafkaiaanse toestanden.”

Uit gegevens van de federale politie blijkt dat tussen 2014 en 2022 het aantal snelheidsovertredingen van 3,3 miljoen naar bijna 6,2 miljoen verdubbelde. “4,3 miljoen of 70 procent hiervan is afkomstig van snelheidsovertredingen in Vlaanderen en 4 miljoen ervan is voor overtredingen van 0-10 km/uur te snel”, aldus Depoortere. “Die boetes voor die laatste groep overtredingen evolueerde van 1,6 miljoen in 2014 tot maar liefst 4 miljoen in 2022 en dat wil men dus nog zien groeien. Alweer is er door het groter aantal vaste camera’s en trajectcontroles een grote communautaire scheeftrekking, waarbij de Vlaamse automobilist als melkkoe wordt behandeld.”

Het Vlaams Belang roept de federale regering op om haar prioriteiten op orde te krijgen. “Ik ben alleszins van mening dat de federale politie moet bijdragen aan de verkeersveiligheid en niet aan de federale inkomsten”, aldus Depoortere. “De afschaffing van de tolerantiemarge is gewoon de automobilist pesten en heeft niets met verkeersveiligheid te maken. Men zou dan ook beter op excessieve snelheidsovertredingen focussen, want nu dreigt er zelfs een quota op het aantal snelheidsovertredingen te komen.”