Nieuws
dinsdag, 09 jan 2024

Overbevolking in gevangenissen zal voor geweld blijven zorgen

Foto: iStock. Overbevolking in gevangenissen zal voor geweld blijven zorgen

Het Vlaams Belang verbaast zich niet over het recente geweld in de gevangenis van Oudenaarde, waarbij een minderjarige gedetineerde drie cipiers verwondde. “Zolang de overbevolking binnen de gevangenismuren aanhoudt, zullen ook dit soort gewelddaden blijven voortduren”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “De oorzaak van de overbevolking moet worden aangepakt, en dat is de oververtegenwoordiging van de vreemdelingen onder de gedetineerden.”

Omdat een minderjarige gevangene niet terug naar de isoleercel waar hij verbleef wou, viel hij maandag drie cipiers aan. Twee van hen zijn nu arbeidsongeschikt. “Het gevangenispersoneel had enkele dagen voordien, tijdens een vergadering op vrijdag, dit soort agressie nog voorspeld”, aldus Dillen. “De cipiers zijn het personeelstekort en de overbevolking meer dan beu, en eisen extra maatregelen. Er zou ook al een stakingsaanzegging zijn ingediend. Het Vlaams Belang heeft hier alleszins alle begrip voor.”

“Criminele vreemdelingen moeten gerepatrieerd worden naar land van herkomst”

“De overbevolking in de gevangenissen en de aanwezigheid van geïnterneerden, waarvoor België trouwens al verschillende keren werd veroordeeld, leiden ertoe dat er veel te veel personen op een te kleine ruimte zitten. En dat werkt uiteraard agressie in de hand”, vervolgt Dillen. “Er moet dringend werk gemaakt worden van meer gevangenisplaatsen, maar ook op dit vlak ziet het er momenteel allesbehalve goed uit. Zo heeft de bouw van de detentiehuizen waarin kortgestraften hun straf moeten uitzitten ondertussen al minstens zes maand vertraging opgelopen.”

Die overbevolking zorgt voor onveiligheid binnen de gevangenismuren, waar het personeel, zoals in Oudenaarde, vaak het slachtoffer van agressie wordt, en ook buiten die muren, omdat straffen gewoonweg niet correct worden uitgevoerd”, besluit Dillen. “Dit probleem moet bij de wortel worden aangepakt, en dat is de oververtegenwoordiging van de vreemdelingen onder de gedetineerden. Meer dan 40 procent van de totale gevangenispopulatie beschikt niet over de Belgische nationaliteit, en maar liefst 30 procent is hier illegaal.”

Voor het Vlaams Belang moeten criminele vreemdelingen, en zeker diegenen zonder verblijfsrecht in ons land, naar hun land van herkomst worden gerepatrieerd. “Alleen zo kan er een einde worden gemaakt aan de onleefbare en levensgevaarlijke toestanden in de gevangenissen.”