Nieuws
maandag, 05 dec 2022

Pensioenhervorming: “Magnette is niet consequent ”

Foto: iStock. Pensioenhervorming: “Magnette is niet consequent ”

Het Vlaams Belang vindt dat PS-voorzitter Paul Magnette voor een beperktere EU moet pleiten als hij de chantage van de EU over onze pensioenhervorming écht onaanvaardbaar vindt, zoals hij het stelde in een interview met Le Soir. “Ofwel wil Magnette over de autonomie beschikken om een pensioenhervorming door te voeren zonder bemoeienis van de EU”, zegt Kamerlid Ellen Samyn, “ofwel moet hij beseffen dat de Europese begrotingsregels er zijn om de euro te beschermen, wat de gezondheid en houdbaarheid van de publieke uitgaven van de lidstaten vereist.”

Volgens Magnette gaat de Europese Commissie haar boekje te buiten door de financiering van het Belgische herstelplan afhankelijk te maken van een pensioenhervorming. Dat de pensioenuitgaven de Europese Commissie zorgen baren, verwondert het Vlaams Belang zeker niet. “Magnette moet kiezen of delen, het is eieren of jong”, stelt Samyn. “Ofwel vindt Magnette dus dat wij slachtoffer zijn van de EU-tirannie, zoals Hongarije dat om andere redenen ook is. Ofwel neemt hij de uitdaging van de EU aan, net zoals Dehaene de toetredingsvoorwaarden tot de euro gebruikte om de publieke financiën te saneren.”

“Niet de EU is het probleem, maar de besluiteloosheid van paars-groen”

Tijdens de bespreking van de zogenaamd ‘grote’ pensioenhervorming waarschuwde het Vlaams Belang dat heel de hervorming helemaal niet budgetneutraal was. “Vicepremier Petra De Sutter (Groen) liet toen verstaan dat er nog ‘bijgestuurd’ moest worden op basis van de verdere budgettaire doorrekening van het Federaal Planbureau”, aldus Samyn. “En pensioen- en arbeidsmarktspecialisten waren het er over eens dat de pensioenbonus een slechte zaak is voor de arbeidsmarkt. Het zet de betaalbaarheid van de pensioenen op termijn extra onder druk.”

“Uit berekeningen van het Planbureau bleek echter dat de pensioenbonus voor wie langer doorwerkt, extra geld kost”, merkt Samyn tot slot op. “Het dossier ligt sinds midden oktober op de regeringstafel. Maar de paars-groene regering blijft talmen en verkiest keer op keer wetgevende koterij boven fundamentele oplossingen. Daar ligt het probleem en niet bij de ‘chantage’ van de EU.”