Nieuws
donderdag, 02 feb 2023

Regiovorming: “Te beperkte democratische controle en te veel van bovenaf opgedrongen”

Het Vlaams Parlement heeft het decreet over de regiovorming goedgekeurd, waarmee Vlaanderen officieel wordt opgedeeld in vijftien regio’s. “Hoewel wij ons konden terugvinden in een aantal van de beweegredenen, hebben wij toch tegen dit Regiodecreet gestemd”, zegt Vlaams Parlementslid Yves Buysse. Het Vlaams Belang vindt dat er een gebrek is aan democratische controle op de regiowerking. “Regiovorming zou bovendien van onderuit moeten worden gedragen, maar men heeft dit van bovenaf opgedrongen”, aldus Buysse.

Het decreet over de regiovorming heeft de bedoeling om de bestuurlijke verrommeling tegen te gaan en het kluwen van intercommunales aan te pakken. Hiervoor wordt Vlaanderen opgedeeld in vijftien regio’s, genaamd Halle-Vilvoorde, Kempen, Limburg, Midwest, Oost-Brabant, Regio Antwerpen, Regio Brugge, Regio Gent, Regio Middenkust, Rivierenland, Vlaamse Ardennen, Waasland, Westhoek, en Zuid-West-Vlaanderen. Oorspronkelijk was het zelfs de bedoeling om zeventien regio’s te vormen. Maar omwille van heftig lokale verzet werd alsnog beslist om de provincie Limburg als één regio te behouden. Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan met de regiovorming een einde gemaakt worden aan "de ondoorzichtige brij van bovenlokale samenwerkingsverbanden". De Vlaamse meerderheidspartijen gaven gisteren groen licht voor dit decreet. Het Vlaams Belang stemde echter tegen. 

“Gebrek aan democratische controle en niet overal van onderuit gedragen”

“Hoewel wij ons konden terugvinden in een aantal van de beweegredenen, hebben wij toch tegen dit Regiodecreet gestemd”, zegt Buysse. “Het aanpakken van de verrommeling en het verminderen van het aantal intercommunales en mandaten juichen we uiteraard toe. We vinden het ook een goede zaak dat burgemeesters de trekkers worden van de regionale samenwerking, maar de mogelijkheden tot democratische controle op de regiowerking door de gemeenteraad zijn meer dan onvoldoende voor ons.”

In het decreet wordt enkel voorzien dat de regiowerking minstens tweemaal per jaar op de gemeenteraad wordt geagendeerd. “Dit garandeert allesbehalve dat een gemeenteraad voldoende op de hoogte is van wat er in het kader van de regiowerking wordt beslist en bekokstoofd”, aldus Buysse. “De gemeenteraad is nochtans het hart van de lokale democratie en zou dus veel actiever betrokken moeten worden bij die regiowerking. Daarom zou dat een decretaal voorzien vast punt moeten zijn op elke gemeenteraad. Een gemeenteraadslid zou voor ons ook alle documenten die betrekking hebben op de regiowerking moeten kunnen opvragen. Dat is nu niet het geval.” 

Bovendien hekelt het Vlaams Belang dat de indeling in regio’s van bovenaf wordt opgedrongen. “Meerdere gemeenten kwamen terecht in een andere regio dan ze eigenlijk wensten, zoals de gemeenten Berlaar en Nijlen”, besluit Buysse, “Wanneer belangrijke beslissingen worden genomen met welke andere gemeenten voortaan moet worden samengewerkt in het kader van de regiowerking, zou men mogen veronderstellen dat de indeling van de regio’s van onderuit gedragen is en niet - zoals nu duidelijk het geval is - op sommige plaatsen van bovenaf wordt doorgeduwd door de Vlaamse regering.“