Persberichten
vrijdag, 09 dec 2022

Rekenhof vernietigend over jaarrekening federale staat

Foto: Vlaams Belang. Rekenhof vernietigend over jaarrekening federale staat

Net zoals vorig jaar ziet het Rekenhof zich genoodzaakt om zich te onthouden over de jaarrekening 2021 van de volledig federale Staat. “Dit is een nieuwe deuk in de internationale geloofwaardigheid van premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn regering”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang). “De structurele problemen waarop het Rekenhof bij de vorige controles wees, hebben niet geleid hebben tot belangrijke verbeteringen. De begroting is een knoeiboel, de jaarrekening is een rommelboel. België wordt stilaan het Griekenland aan de Noordzee, met dat verschil dat het echte Griekenland het beter doet dan onze regering.

Het Rekenhof ziet zich net zoals vorig jaar genoodzaakt om zich te onthouden over de jaarrekening 2021 van de volledig federale Staat. “Omdat het geen voldoende en toereikende controle-informatie kan verkrijgen als basis voor zijn oordeel, onthoudt het Rekenhof zich, net zoals voor de jaarrekening 2020, ervan een oordeel over deze jaarrekening te formuleren. Ze bevat immers, net zoals vorig jaar, te veel significante onzekerheden en tekortkomingen, bijvoorbeeld op het vlak van de fiscale ontvangsten, de regels om de activa te waarderen en de regels om de onderlinge verrichtingen tussen de diensten en instellingen onderling te elimineren.” 

Een onthoudende verklaring is nog erger dan een afkeurende verklaring (‘verklaring met voorbehoud’). Het Rekenhof is vandaag zelfs niet in staat om een oordeel te vellen over de federale jaarrekening en ziet zich dus genoodzaakt om zich te onthouden. Bij een ‘ verklaring met voorbehoud’ (afkeurende verklaring) zou het Rekenhof wel in staat zijn om een oordeel uit te spreken.

“Dit is een nieuwe deuk in de internationale geloofwaardigheid van Alexander De Croo (Open VLD) en zijn regering”. “Een jaarrekening is het sluitstuk van het ganse begrotingsproces. Afgelopen weken hebben maar al te vaak kunnen vaststellen, voor het vertrek van Staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld), dat het al van het begin fout loopt. Nu is duidelijk dat er niet alleen met de begroting wordt geknoeid, maar ook met de uiteindelijke jaarrekening.”

“De jaarrekening van de federale overheid is een complete rommelboel”

De jaarrekening van de federale overheid is volgens het Vlaams Belang een complete rommelboel. “De structurele problemen waarop het Rekenhof bij de vorige controles wees, hebben niet geleid hebben tot belangrijke verbeteringen”, aldus Vermeersch. “De jaarrekening geeft geen getrouw beeld van de financiële toestand en vermogenstoestand van de federale staat. Voor bepaalde rubrieken zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt. Bovendien zorgt het gebrek aan kennis en beheersing van de boekhoudverrichtingen bij de federale departementen ervoor dat geen oplossing kan worden geboden voor de problemen die het aangeeft. Voor bepaalde rubrieken zijn heel wat verrichtingen niet of onjuist in de rekeningen geboekt.”

Op 7 april 2020 kwam toenmalig minister van Begroting David Clarinval (MR) met een actieplan om de problemen aan te pakken, het ‘actieplan-Clarinval’. Zijn opvolgster Eva De Bleeker, copy-pastete dit plan met enkele kleine aanpassingen tot het ‘actieplan-De Bleeker’. “Elk jaar horen wij dezelfde goede voornemens van de bevoegde minister of staatssecretaris dat de problemen zullen worden aangepakt”, besluit Vermeersch. “Wij slepen ons jaar na jaar naar goede voornemens, maar uiteindelijk wijzigt de situatie niet fundamenteel.”

Het Vlaams Belang doet daarom een oproep aan kersvers staatssecretaris voor Begroting Alexia Betrand (Open Vld). “De problemen zijn gekend, de oplossingen zijn gekend, voer ze nu eindelijk eens uit! Voer het plan ‘actieplan-Clarinval’, het ‘actieplan-De Bleeker’ of voor ons part het ‘actieplan-Bertrand’ nu eindelijk eens uit!”, concludeert Vermeersch. “Want als er één ding is waar álle partijen het over de partijgrenzen eens zijn en waarover geen politieke discussie bestaat, dan is het dat de kwaliteit van de federale rekening dringend moet worden verbeterd! De begroting is een knoeiboel, de jaarrekening is een rommelboel. België wordt stilaan het Griekenland aan de Noordzee, met dat verschil dat het echte Griekenland het beter doet dan onze regering.”