Nieuws
maandag, 24 jul 2023

Repatriëring is enige oplossing voor overbevolking in gevangenissen

Foto: wikimedia commons. Vitaly Volkov. Repatriëring is enige oplossing voor overbevolking in gevangenissen

Vandaag brengen de media cijfers over de overbevolking in de gevangenissen. Cijfers die het Vlaams Belang al meermaals zonder media-aandacht heeft gepubliceerd. “Er wordt als oorzaak op gewezen dat een derde van de gedetineerden in voorhechtenis opgesloten zit, in afwachting van een uitspraak in hun zaak”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “Maar ook in deze groep van gevangenen heeft ruim de helft geen Belgische nationaliteit, en heeft de meerderheid geen verblijfsrecht in ons land. Die gevangenen terugsturen naar het land van herkomst en hen daar hun straf laten uitzitten is en blijft de enige oplossing voor de overbevolking.”

De overbevolking in onze gevangenissen is een schrijnend probleem dat al decennia aansleept. Het leidt tot middeleeuwse toestanden, met gevangenen die soms met acht in een cel voor vier verblijven en die niet eens de kans hebben om te douchen. Vandaag slapen meer dan honderdvijftig mensen op matrassen op de grond. Het zorgt er ook voor dat straffen niet correct uitgevoerd worden. “Als ‘belangrijke factor’ voor die overbevolking wordt nu gewezen naar de gedetineerden in voorhechtenis”, aldus Dillen. “Maar of het nu om deze mensen gaat, of om definitief veroordeelden, de overbevolking is hoofdzakelijk te wijten aan de aanwezigheid van gedetineerden die niet de Belgische nationaliteit hebben, en waarvan een meerderheid zelfs geen verblijfsrecht heeft.”

“Verkorting of beperking van de voorlopige hechtenis is een aanslag op onze veiligheid”

Voor het Vlaams Belang moeten vreemdelingen, en zeker diegenen zonder verblijfsrecht in ons land, zo snel mogelijk naar land van herkomst worden gerepatrieerd. “Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maakt geen werk van verdragen om dit versneld mogelijk te maken” vervolgt Dillen. “Indien hij hier bij hoogdringendheid voor zou zorgen, zou het probleem van de overbevolking en van de onleefbare situaties binnen de gevangenismuren nochtans snel verminderen. We moeten druk zetten op landen die weigeren zo’n verdrag te tekenen. Wanneer ze hun criminele onderdanen niet willen terugnemen, moeten we bijvoorbeeld de ontwikkelingshulp die ze van ons land ontvangen, stopzetten.”

Het Vlaams Belang eist de repatriëring van criminele vreemdelingen, maar ziet geen heil in een verkorting of beperking van de voorlopige hechtenis omwille van de overbevolking. “Zeker niet voor mensen die opgesloten werden op verdenking van zware feiten zoals georganiseerde criminaliteit, drugscriminaliteit of terrorisme. We moeten de veiligheid van de burgers steeds voorop stellen”, besluit Dillen. “Mocht Van Quickenborne kiezen voor een beperking van de voorlopige hechtenis, is dat nefast voor onze veiligheid en voor de aanpak van zware criminaliteit.”