Persberichten
dinsdag, 24 jan 2023

Resolutie Vlaams Belang vraagt actie tegen woke-censuur hoger onderwijs

Het Vlaams Belang heeft in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie ingediend tegen de ‘woke-censuur’ in het hoger onderwijs. De partij wil dat de Vlaamse regering een actieve, coördinerende rol speelt om dit tegen te gaan. We moeten erop toezien dat de slagzin ‘Durf Denken’ van kracht blijft”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Het hoger onderwijs dreigt aan kwaliteit in te boeten en academisch onderzoek kan niet meer volwaardig uitgevoerd worden.

In het Vlaams Parlement diende het Vlaams Belang een resolutie in over het vrijwaren van de vrije meningsuiting, het vrije onderricht en onderzoek in het hoger onderwijs tegen de woke-censuur. “De woke-ideologie krijgt zowel internationaal als in Vlaanderen alsmaar steviger voet aan de grond in het hoger onderwijs”, zegt Slagmulder. “Ook vanuit het academisch veld klinken er alsmaar meer waarschuwingen over de excessen van de beweging. Zo wordt er censuur opgelegd door het verhinderen van debatten en het ontslaan van academici die een mening hebben die niet overeenkomt met wat ‘politiek correct’ is.” 

KU Leuven-rector Luc Sels waarschuwde vorig academiejaar in zijn openingsrede voor de druk die de woke-beweging zet op de academische wereld. In juni schorste UAntwerpen-rector Herman Van Goethem dan weer twee personeelsleden voor onbepaalde duur. Ze hadden het in een heimelijk geregistreerd privaat gesprek over de invloed van allochtonen op het onderwijs en de samenleving. “Het toont aan dat het debat over wat er nog wel en niet gezegd kan worden, leeft in academische kringen”, aldus het Vlaams Parlementslid. “Maar op politiek vlak zien we dat de urgentie om het vrije woord te beschermen ontbreekt. Deze Vlaamse regering en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in het bijzonder, doen bitter weinig om het woke-activisme in te dijken.”

“Deze Vlaamse regering en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in het bijzonder, doen bitter weinig om het woke-activisme in te dijken”

In de resolutie vraagt het Vlaams Belang daarom aan de Vlaamse regering om een actieve, coördinerende rol te spelen. In de eerste plaats pleit de partij voor het instellen van een onafhankelijke commissie die door middel van wetenschappelijk onderzoek de aanwezigheid van de woke ‘cancelcultuur’ en censuur aan de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen in kaart brengt. “Dit initiatief is niet uitzonderlijk”, zegt Slagmulder. “De Zweedse minister van Onderwijs beloofde recent nog om hetzelfde te doen en ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren er al eerder dergelijke voornemens.” Daarnaast moeten universiteiten en hogescholen preventief werken aan censuurbannende maatregelen en een gezamenlijk charter opstellen ter vrijwaring van de vrije meningsuiting en het vrije onderzoek. 

Ook moet de regering de instelling verkennen van een tuchtcommissie die sanctionerend kan optreden bij gevallen waarbij academisch personeel of ingeschreven studenten censuur zouden proberen opleggen jegens collega’s, oversten of ondergeschikten. “Dit is niet zozeer een kwestie van ‘linkse versus rechtse academici’, maar gaat over de tegenstelling tussen academici die met een open blik kritische vragen stellen versus woke-activistische onderzoekers”, besluit Slagmulder. “Die laatste proberen een open debat vaak net zoveel mogelijk te verhinderen. Een wisselwerking van woord en wederwoord, en dus een confrontatie van visies en ideeën, vormt net de basis van wetenschappelijk onderzoek en van maatschappelijke vooruitgang.”