Nieuws
woensdag, 30 nov 2022

“Sanctionering van Hongarije een regelrechte schande”

Foto: wikimedia commons. Capun. “Sanctionering van Hongarije een regelrechte schande”

Voor het Vlaams Belang gaat de Europese Commissie, door vast te houden aan haar voorstel om Europese subsidies voor Hongarije op te schorten, haar bevoegdheid ruim te buiten. “Er wordt een koppeling gemaakt tussen de uitbetaling van Europese fondsen aan Hongarije en vereisten rond de zogenaamde rechtsstaat”, stelt Europees Parlementslid Tom Vandendriessche. “Maar in de praktijk komt dit neer op het financieel sanctioneren van een lidstaat die het niet eens is met de progressieve ideologieën van bepaalde eurocraten.”

De EU wil Hongarije niet enkel onthouden van de betalingen uit het corona-herstelfonds, maar dus ook nog eens uit de gewone EU-begroting. “Een regelrechte schande, wetende dat de energie- en voedingsprijzen in Hongarije momenteel uit het dak gaan en het land in oktober een inflatiegraad van 21 procent kende”, aldus Vandendriessche. “Maar voor de Europese Commissie is het blijkbaar een uitgelezen moment om aan bedreigingen en chantage te gaan doen.”

Hongarije is het eerste land dat wordt geconfronteerd met het zogenaamde conditionaliteitsmechanisme, waardoor de EU fondsen uit reguliere Europese begrotingen van lidstaten kan opschorten wanneer de ‘rechtsstaat’ aldaar ‘ondermijnd’ dreigt te worden. “Die ondermijning komt er in het geval van Hongarije enkel op neer dat de Hongaarse kiezer op een niet mis te verstane wijze geopteerd heeft voor het beleid van eerste minister Viktor Orban, een beleid dat de EU niet zint”, aldus Vandendriessche. “En door het land nu financieel te straffen wil de commissie een voorbeeld stellen, een precedent scheppen.”

Het Vlaams Belang kantte zich dan ook tegen een resolutie van het Europees Parlement waarin de Europese Commissie en de Raad van Ministers werden opgeroepen om de Europese middelen die voorlopig worden ingehouden niet vrij te geven. “Het conditionaliteitsmechanisme is niets anders dan een verwerpelijk sanctiemechanisme om lidstaten die andere politieke keuzes maken financieel af te dreigen om ze in de pas te laten lopen”, besluit Vandendriessche. “Het dient progressieve politieke agenda’s en is nefast voor de dialoog en de eenheid binnen de EU. Vandaag komen ze achter de Hongaren aan, morgen achter Vlaanderen als wij voor een ander migratiebeleid kiezen? De Europese Unie is helemaal aan het ontsporen.”