Persberichten
zaterdag, 11 feb 2023

Schurft, tbc en andere besmettelijke ziektes komen steeds meer voor onder asielzoekers

Schurft, tuberculose en andere besmettelijke ziektes zijn in opmars onder asielzoekers. Dat blijkt uit cijfers die werden opgevraagd door Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang) bij Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v). Schurft steekt er met kop en schouders bovenuit. In 2021 werden er onder asielzoekers bijna 3.000 gevallen van schurft vastgesteld. Een algemene screening van asielzoekers op besmettelijke ziektes dringt zich op”, zegt Sneppe.

Asielzoekers die het land binnen komen wordt bij de dienst Dispatching stelselmatig gevraagd naar ziektesymptomen, maar een actieve systematische screening gebeurt enkel voor tuberculose. “We merken nu een toevloed aan gevallen van schurft, hepatitis B en andere besmettelijke ziekten”, aldus Sneppe. “Een algemene screening op deze ziektes is daarom meer dan wenselijk.”

Uit cijfers die het Kamerlid opvroeg bij Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor blijkt inderdaad dat heel wat van deze ziektes frequent en in stijgende lijn voorkomen bij asielzoekers. Zo werden er enkel al in het eerste trimester van 2022 maar liefst 59 gevallen van TBC ontdekt, maar ook 16 gevallen van hepatitis B, en honderden gevallen van schurft. “De laatste volledige jaarcijfers van 2021 toonden aan dat bij asielzoekers maar liefst 2.870 schurftgevallen werden vastgesteld. Dat is bijna evenveel als er in dat jaar bij asielzoekers COVID-19 besmettingen werden geregistreerd”, vervolgt Sneppe. “In 2020 waren dat er ‘nog maar’ 1.048, in 2019 633 en in 2018 349.”

“Decennialang doorgedreven gezondheidsbeleid dreigt teniet te worden gedaan door opengrenzenbeleid”

Maar ook andere besmettelijke ziekten zoals difterie of pneumokokken zijn sterk in opmars onder de asielzoekers. In het eerste semester van 2021 werden alleen al in de Fedasil-opvangcentra 946 besmettingen met pneumokokken vastgesteld. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor om asielzoekers uitgebreider te screenen op besmettelijke ziekten. “Zo niet dreigt decennialang doorgedreven Vlaams gezondheidsbeleid teniet te worden gedaan door de opengrenzenpolitiek van de federale regering”, besluit Sneppe.