Persberichten
vrijdag, 16 jul 2021

“Slachtoffers hebben snel nood aan hulp, niet aan politieke recuperatie”

Voor het Vlaams Belang dringen zich na de ramp in Pepinster, Spa maar ook in de Voerstreek en andere delen van Limburg zowel maatregelen op korte termijn als op lange termijn op. De partij ziet vele oorzaken in de ramp zoals slechte infrastructuur en bouwbeleid en hekelt dan ook de groene politieke recuperatie die eenzijdig naar klimaatopwarming wijst. “Wel heel opportunistisch en cynisch”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Annick Ponthier (Vlaams Belang). Voor alles moet de aandacht nu eerst gaan naar de zorg voor de slachtoffers”

De beelden van de overstromingen waren ronduit hallucinant. Uit hun oevers getreden rivieren en beken zorgden voor een enorme materiële schade en zelfs helaas voor dodelijke slachtoffers. “Het water stond soms tot twee meter hoog en mensen wachtten op hun daken op hulp”, aldus Ponthier. “Terwijl sommigen het nodig vonden om winkels en auto’s te plunderen.”

“De slachtoffers, de mensen die geëvacueerd werden en vooral de mensen van wie de woning totaal onbewoonbaar is geworden, moeten correct opgevangen worden”

“De ramp heeft vele oorzaken”, vervolgt Ponthier. “Ons pover watermanagement, de ontharding van grote oppervlakten, het opnieuw bovengronds brengen van ingekapselde beken en rivieren, zeker ook de toekenning van bouwvergunningen in gekend overstromingsgebied en ga zo maar door...” De ramp louter toeschrijven aan klimaatverandering is kortzichtig en onjuist, en ingegeven door een groene politieke agenda, klinkt het. “Tijdens het droge voorjaar van 2020 werd nog gewaarschuwd dat de klimaatverandering voor een waterschaarste in dit land zou zorgen. We distantiëren ons dan ook ten zeerste van elke politieke recuperatie van deze ramp, zoals dat gisteren in de Kamer door bijvoorbeeld Wouter De Vriendt (Groen) werd tentoongespreid. Hij kon er niet eens mee wachten tot de getroffen dorpskernen ontruimd waren.”

“De gewestelijke rampenfondsen moeten snel financieel bijspringen om ervoor te zorgen dat de ergste noden zo snel mogelijk gelenigd worden en dat slachtoffers niet eindeloos moeten wachten vooraleer ze de middelen krijgen om hun leven weer op te bouwen”, vervolgt Ponthier. “En de civiele bescherming, die Jan Jambon (N-VA) als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken liet afbouwen, moet geherwaardeerd worden. Gisteren is nogmaals gebleken hoe nefast de beslissing van Jambon is geweest.”

“We willen alle hulpdiensten en ook de militairen danken die op dit moment op het terrein in de weer zijn om de bevolking te helpen. Weer zijn zij het die in de frontlinie staan, ten dienste van de mensen”, besluit Ponthier. “De rampenfondsen zijn geregionaliseerd, het federale niveau hoeft dit niet naar zich toe te trekken. De federale regering heeft ondertussen desondanks laten verstaan bij te springen in ‘middelen en mensen’, maar dat een en ander ‘nog moet worden bekeken’. Ik hoop voor de slachtoffers dat er vooral snel gehandeld wordt.”