Persberichten
donderdag, 11 apr 2024

Spoorwegpolitie en Securail moeten één veiligheidsdienst worden

Foto: iStock. Spoorwegpolitie en Securail moeten één veiligheidsdienst worden

Het Vlaams Belang wil de spoorwegpolitie en Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, omvormen tot één efficiënte en krachtdadige veiligheidsdienst voor het openbaar vervoer. “Intimidatie, al dan niet seksueel, en verbaal of fysiek geweld tegen zowel treinreizigers als spoorpersoneel gaan al jaren in stijgende lijn”, zegt Kamerlid Frank Troosters (Vlaams Belang). “Bij een integratie tot één dienst komt er eenheid van commando, en dat zal de veiligheid alleen maar ten goede komen.”

In 2023 werden net geen 2.300 gevallen van agressie tegen het spoorpersoneel opgetekend. Dat waren meer dan zes feiten per dag, de agressie tegen reizigers niet eens meegerekend. “Vooral operationeel personeel dat in rechtstreeks contact staat met het publiek valt vaak ten prooi aan plegers van criminele feiten”, aldus Troosters. “De voorbije jaren kaartte het Vlaams Belang de toenemende onveiligheid meermaals aan bij de bevoegde ministers. Maar of het nu ging om een volledige invulling en een uitbreiding van de voorziene personeelskaders bij de Spoorwegpolitie en bij Securail, of om extra bevoegdheden, uitrusting en verweermiddelen voor de veiligheidsdiensten, telkens viel het in dovemansoren.”

“Om het openbaar vervoer weer aantrekkelijk te maken, moet de veiligheid gegarandeerd worden”

“Ook wil onze partij een betere onderlinge samenwerking van de spoorwegpolitie en Securail”, gaat Troosters verder. “We pleiten daarbij onomwonden voor een integratie tot één dienst. De huidige samenwerking verloopt immers niet optimaal, wat de efficiëntie en snelheid bij interventies niet ten goede komt. Eén organisatie, één commando geeft winst inzake communicatie, administratie, procedures.”

Een eengemaakte en ruime ‘veiligheidsdienst’ binnen het spoor zou volgens het Kamerlid meer aanwezig kunnen zijn in de treinen, op de perrons en in de stations. “Dat laatste valt nu ten laste van de lokale politie, die daarvoor niet altijd de nodige middelen of mankracht hebben. De lokale politie zou dus kunnen ontlast worden”, aldus nog Troosters, die opmerkt dat er sowieso nog bijkomend zal moeten worden aangeworven, gelet op het huidige tekort aan manschappen bij zowel Securail als bij de Spoorwegpolitie. “Als je twee tekorten samenvoegt blijft er een tekort.”

“Het openbaar vervoer moet vlot, veilig en comfortabel zijn. Om het openbaar vervoer weer aantrekkelijk te maken, moet de veiligheid gegarandeerd worden. Dat is de topprioriteit voor het Vlaams Belang”, besluit Troosters. “En om die veiligheid te garanderen, willen we de spoorwegpolitie en Securail integreren.”