zaterdag, 07 jan 2023

Stiptheid treinen in dalende lijn

De stiptheid van de treinen is in dalende lijn. Uit cijfers van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel blijkt dat de stiptheid van de treinen vorig jaar 89,2 procent bedroeg. Een jaar eerder was dat nog 92,6 procent en het jaar daarvoor 93,6 procent. Het Vlaams Belang is nauwelijks verbaasd over de cijfers. “Jarenlange besparingen op personeel, rollend materieel en infrastructuur hebben hiertoe geleid”, reageert Kamerlid Frank Troosters. “Maar ook de opgedrongen verhoging van het vervoersaanbod is een monumentale blunder geweest.”

Eén van de taken van Infrabel is het registreren van alle vertragingen op het spoornet. De stiptheidscijfers die daaruit voortvloeien bevestigen waar het Vlaams Belang al langer voor vreesde: de stiptheid van de treinen zakt onder de grens van 90 procent. “Het gaat al geruime tijd in dalende lijn met de stiptheidscijfers”, zegt federaal parlementslid Frank Troosters. “In oktober en november bereikte slechts 85,3 procent van de treinen zijn bestemming met minder dan 6 minuten vertraging.” Vertragingen met minder dan 6 minuten worden namelijk niet meegeteld in de cijfers. “Anders zou het resultaat helemaal beschamend zijn’, aldus Troosters.

Niet alleen worden ‘kleinere’ vertragingen niet meegeteld, maar ook afgeschafte treinen vallen buiten de cijfers. Daar bereikte de NMBS een historisch dieptepunt met meer dan 44.000 afgeschafte treinen in 2022. “Dit valt eenvoudigweg niet uit te leggen”, zegt Troosters.

“De onrealistische en onbetaalbare toekomstdromen van minister Gilkinet zullen zonder pardon op de schop moeten”

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de betrouwbaarheid en de stiptheid die de treinreizigers geboden krijgen volkomen ondermaats zijn. “De oorzaak moet grotendeels gezocht worden bij de jarenlange besparingen op personeel, rollend materieel en infrastructuur die de opeenvolgende regeringen binnen het spoor doorvoerden”, zegt het Kamerlid. Maar ook de door minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) opgedrongen verhoging van het vervoersaanbod is volgens hem een monumentale blunder geweest. “De minister had geen oog voor het feit dat de verhoging van het vervoersaanbod botste op de grenzen van het haalbare inzake rollend materiaal, infrastructuur en de beschikbare capaciteit van operationeel spoorpersoneel.”

Intussen haken heel wat veelgeplaagde treinreizigers ontgoocheld of geërgerd af en blijven de spoorbedrijven met een besmeurd imago achter. Het Vlaams Belang wil daarom dat alles in het werk gesteld wordt om de trend te keren en het vertrouwen in de spoorwegen weer op te krikken. “De onrealistische en onbetaalbare toekomstdromen van minister Gilkinet zullen daarvoor zonder pardon op de schop moeten”, besluit Troosters. “Enkel zo zal het vertrouwen van de treinreizigers kunnen teruggewonnen worden.”