Nieuws
vrijdag, 02 jun 2023

Striktere controles nodig tegen verengelsing hoger onderwijs

 

In het hoger onderwijs is een sluimerende verengelsing gaande. Verschillende opleidingen die op papier in het Nederlands worden gegeven zijn in feite slechts een in aanbod en kwaliteit beperkte variant van Engelstalige opleidingen. “Minister Weyts moet opdracht geven om hier veel fijnmaziger en strikter op te controleren”, zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. “Want als we bepaalde rectoren hun gang laten gaan worden verschillende opleidingen gewoonweg ontnederlandst om zo meer buitenlandse studenten aan te trekken.” Het Vlaams Belang wil de regeringscommissarissen naar het parlement halen om hen rechtstreeks te bevragen over deze kwestie.

Naar aanleiding van een open brief van studentenvereniging KVHV bevroeg Slagmulder onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) over de sluimerende verengelsing van het aanbod in het hoger onderwijs. Hogeronderwijsinstellingen kunnen 9 procent van de bacheloropleidingen en 35 procent van de masteropleiding in het Engels aanbieden. Ze zijn dan wel verplicht om ook voor elke Engelstalige opleiding een equivalente Nederlandstalige “spiegelopleiding” te hebben. “Maar we zien dat verschillende hogescholen en universiteiten die regels trachten te omzeilen of ze heel breed interpreteren”, zegt Slagmulder. “Onder andere door het bedrieglijke gebruik van zogenaamde ‘spookopleidingen’. Dat zijn opleidingen die wel op papier bestaan, maar in feite niet ingericht worden of die eigenlijk niet in het Nederlands worden onderricht.”

Minister Weyts gaf vorig academiejaar regeringscommissarissen de opdracht om controle te doen naar deze spookopleidingen. Hij meldde toen in een antwoord op een schriftelijke vraag dat er geen echte spookopleidingen werden gevonden, maar wel enkele Nederlandstalige spiegelopleidingen waarvoor er geen studenten waren ingeschreven. Volgens de regeringscommissarissen en de minister ging het om bewuste keuzes van alle studenten in die studierichting om voor de Engelse en niet voor de Nederlandstalige opleiding te kiezen en zijn het dan ook geen spookopleidingen.

"Nederlandstalige trajecten bewust minder aantrekkelijk gemaakt”

“Dat laatste betwijfelen we, aangezien in veel hogeronderwijsinstellingen docenten expliciet studenten aanraden om voor de Engelstalige variant te gaan”, zegt Slagmulder. “Ook maken ze Nederlandstalige trajecten bewust minder aantrekkelijk met een beperkter aanbod aan keuzevakken en minder uitdaging. Daarnaast zijn er binnen de Nederlandstalige spiegelopleidingen ook ‘spookvakken’, die op papier Nederlandstalig zijn, maar waar in feite alle colleges door Engelstalige docenten of assistenten worden gegeven.”

Volgens het Vlaams Belang creëren directies die de regering verzoeken om de taalregeling te versoepelen hiermee eigenlijk een selffulfilling prophecy. “Doordat Nederlandstalige varianten minder aantrekkelijk worden gemaakt, zijn er daar amper inschrijvingen en redeneren ze dat die Nederlandstalige varianten niet meer hoeven”, aldus Slagmulder. “Eigenlijk wordt hier zo een perfide spel gespeeld om het aanbod in Vlaanderen te ontnederlandsen om zo meer buitenlandse studenten aan te trekken.”

De minister kondigt nu aan dat er permanent gecontroleerd zou worden op aanwezigheid van spookopleidingen. “Ik roep de minister hierbij dan ook op om deze kwestie beter te onderzoeken”, besluit Slagmulder. “Het Nederlands is een volwaardige academische taal en moet dat ook blijven. We hebben erg lang moeten strijden om Nederlandstalig onderwijs en de instellingen worden met Vlaams belastinggeld gefinancierd. De onderwijstaal moet dus primair het Nederlands zijn.” Het Vlaams Belang wil ook de regeringscommissarissen naar het parlement halen om hen rechtstreeks te bevragen over deze kwestie.