Nieuws
vrijdag, 29 sep 2023

Structurele maatregelen nodig tegen dure winkelkar

Foto: iStock. Structurele maatregelen nodig tegen dure winkelkar

Het Vlaams Belang vraagt de federale regering nogmaals om werk te maken van maatregelen die de koopkracht beschermen.Dankzij lagere energieprijzen is de inflatie weliswaar gezakt van 4 procent in augustus naar 2,4 procent in september”, zegt Kamerlid Reccino Van Lommel, “maar de winkelkar blijft hardnekkig duur. En Vivaldi laat nog steeds na te zoeken naar structurele maatregelen om hieraan te verhelpen.”

Het leven was in september 2,4 procent duurder dan een jaar geleden. Daarmee is het inflatiecijfer voor september het laagste van de afgelopen twee jaren en komt het in de buurt van de 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft. Een inflatie van 2 procent wordt beschouwd als ideaal omdat de koopkracht dan min of meer op peil blijft en er toch een lichte aansporing is om geplande bestedingen niet uit te stellen. “Die terugval is grotendeels te wijten aan de daling van de energieprijzen van de afgelopen maanden”, aldus Van Lommel. “Maar de winter moet zich nog aandienen, het valt dus nog af te wachten of deze trend zich zal verderzetten. Benzine wordt alweer duurder. Voedsel blijft duur, de prijsstijgingen van het afgelopen jaar wegen nog steeds door.”

“Structureel blijft het leven nog steeds duurder worden”

Het Kamerlid benadrukt dat de kerninflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en de onbewerkte voedingsmiddelen, nauwelijks zakt en in september 6,95 procent bedraagt, tegenover 7,70 procent in augustus. “Structureel blijft het leven dus nog steeds duurder worden in vergelijking met een jaar geleden”, vervolgt Van Lommel. “In tegenstelling tot wat het Federaal planbureau had voorspeld, zal de spilindex deze maand echter niet overschreden worden en zullen de lonen en uitkeringen dus niet verhogen.”

Voor het Vlaams Belang moet er werk worden gemaakt van maatregelen die de koopkracht beschermen, zoals fiscale maatregelen die de prijzen voor basisproducten doen dalen. “Het koopkrachtverlies op de spaarboekjes moet worden gecompenseerd met een gepaste rentevergoeding”, besluit Van Lommel. “Ook de tarieven voor overheidsdiensten en producten moeten naar beneden. De dienstverlening van het openbaar vervoer laat bijzonder veel te wensen over, de prijzen van de tickets zijn niet in verhouding. Vivaldi laat na om te zoeken naar structurele oplossingen.”