Nieuws
maandag, 13 mei 2024

Studie van KU Leuven onderschat transfers naar Wallonië schromelijk

Foto: wikimedia commons. Nenea hartia. Studie van KU Leuven onderschat transfers naar Wallonië schromelijk

In Gazet van Antwerpen staat vandaag te lezen dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië een recordhoogte hebben bereikt. Volgens een studie van de KU Leuven zou het per Vlaming gemiddeld gaan om 1.259 euro. “We mogen al blij zijn dat dit zorgvuldig doodgezwegen onderwerp al eens ergens ter sprake komt”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Maar de resultaten van de studie zijn een grove onderschatting. Er werd enkel rekening gehouden met transfers in belastingen en sociale uitkeringen, niet in gewone overheidsuitgaven, noch met de rentelasten op de federale schuld.”

De geldstromen tussen de gewesten die door de Leuvense professoren Willem Sas en Tom Truyts werden onderzocht, komen enerzijds uit de personenbelastingen en anderzijds uit de bijdragen en uitkeringen in de sociale zekerheid. “Op die manier kwamen ze dus aan een gemiddelde per Vlaming van 1.259 euro, maar zonder rekening te houden met andere uitgaven in de federale begroting, noch met de rentelasten die bij volledige autonomie onmiddellijk beschikbaar zouden komen voor het Vlaams beleid, is dat een wel heel vertekend beeld”, aldus Pas, die een vergelijking per Vlaming, dus inclusief pasgeborenen en bejaarden, ook niet echt relevant vindt. “Men had in de studie beter gekeken naar zij die de transfers in de belastingen en de sociale premies betalen: de belastingbetalers. En dat cijfer bedraagt per werkende Vlaming 2.911 euro.”

“Het is ook in het belang van de Walen om de miljardentransfers stop te zetten”

Jaarlijks vloeit er zo’n 7 tot 8 miljard euro van Vlaanderen naar Wallonië. “Tel er de rente op de federale schuld bij en de jaarlijkse transfer bedraagt een hallucinante 13 miljard euro”, vervolgt Pas, die over de materie samen met professor Lode Vereeck het boek ‘Bodemloos’ schreef. “Per Vlaming komt dit neer op een financiële aderlating van zo’n 2.000 euro per jaar. Na twee eeuwen België gaat het om 745 miljard euro, inclusief rentelasten.” Het Kamerlid wijst erop dat de transfers tussen Vlaamse provincies, waar de voorstanders van het systeem steeds op wijzen, en die vergeleken met deze tussen de gewesten verwaarloosbaar zijn, niet het gevolg zijn van beleid, maar bijvoorbeeld van sociologische feitelijkheden zoals vergrijzing.”

“De transfers tussen de gewesten zijn wel het gevolg van een ander beleid. In Wallonië wordt een uiterst inefficiënt economisch beleid gevoerd”, besluit Pas. “En het ergste is dat onze Waalse vrienden ook niet beter van worden van de geldstromen. Kijk maar naar de belabberde sociaaleconomische puinhoop in Wallonië zovele decennia van miljardentransfers. De transfers zijn gewoon weggegooid geld, en het is niet alleen in ons eigen belang maar ook in dat van de Walen om ze stop te zetten. Anders zal Wallonië nooit op eigen benen leren staan en een ontwikkelingsgebied blijven.”