Nieuws
woensdag, 29 nov 2023

Systeempartijen doen er alles aan om miljoenensubsidies kranten te behouden

Foto: iStock. Systeempartijen doen er alles aan om miljoenensubsidies kranten te behouden

Tegen de adviezen van de FOD Economie in blijft Vivaldi, minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) op kop, de miljoenensubsidie voor de bedeling van kranten en tijdschriften verdedigen. “In ruil voor wederdiensten vanwege de krantenredacties, zeker in een verkiezingsjaar, wil men gerust 125 miljoen euro belastinggeld vergooien”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “Die subsidie, die in geen enkel ander land bestaat, is een regelrechte schande die wat het Vlaams Belang betreft zo snel mogelijk moet ophouden.”

Het Vlaams Belang heeft zich steeds verzet tegen het principe dat de overheid moet betalen voor iedere krant die in de bus valt. “Mediabedrijven en uitgevers hebben zich hierdoor ongegeneerd op kap van de belastingbetalers verrijkt en blijven dit nog steeds doen”, aldus Dewulf. “Er werden tussen hen en bpost in het verleden zelfs illegale prijsafspraken gemaakt. Vorig jaar bracht een interne audit dit gesjoemel aan het licht, maar van een terugbetaling is geen enkele sprake. Meer zelfs, nog steeds heeft De Sutter er geen enkel probleem mee dat we met z’n allen 75 eurocent per krant die in de bus valt dienen te betalen.”

“De Sutter heeft het over democratie waar ze eigenbelang bedoelt”

In de pers verdedigt De Sutter vandaag haar treuzelende houding waar het gaat om de krantenconcessie door te wijzen op het belang van een krantenbedeling ‘voor onze democratie’. “Maar dergelijke subsidies zijn net heel schadelijk voor het democratisch gebeuren”, gaat Dewulf verder. “In een gezonde democratie werken kranten- en nieuwsredacties immers onafhankelijk, vrij van verplichtingen tot diensten aan wie dan ook. Maar ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ geldt ook voor mediabedrijven. En dat beseft de minister, die het over ‘onze democratie’ heeft waar ze haar eigenbelang bedoelt, heel goed.”

“De subsidie van 125 miljoen euro is overigens niet alleen ontegensprekelijk schadelijk voor de democratie, ook om tal van andere redenen dient ze meteen op de schop”, besluit Dewulf. “Zo worden de krantenwinkels oneerlijke concurrentie aangedaan en valt het blijven verspreiden van zoveel mogelijk gedrukte kranten ecologisch niet goed te praten, en al zeker niet door een groene minister.”