Persberichten
maandag, 26 jul 2021

“Taalverhoudingen binnen Spoorwegpolitie volledig scheefgetrokken”

Het Vlaams Belang stelt vast dat binnen de personeelssamenstelling van de Spoorwegpolitie (SPC) een loopje wordt genomen met de taalverhoudingen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. “Zoals dat ook het geval is in vele andere overheidsinstellingen”, zegt Kamerlid Frank Troostersdie hierover cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Het korps van de Spoorwegpolitie bestaat voor maar liefst 70,36 procent uit Franstaligen.”

Uit de cijfers die ik van de minister ontving blijkt dat de wanverhouding tussen beide taalgroepen binnen de SPC volledig uit de hand loopt”, aldus Troosters. “De verhouding die al jarenlang scheefgetrokken is, gelet op de demografische samenstelling in dit land van 60 procent Nederlandstaligen en 40 procent Franstaligen, evolueert zelfs nog verder in negatieve zin.” Waar het personeelskorps van de SPC in 2019 al voor 67 procent uit Franstaligen bestond is dat momenteel zelfs opgelopen tot ruim 70 procent.

“De verfransing binnen de Spoorwegpolitie gaat onverminderd verder onder deze regering”

“Indien we de regionale invullingen bekijken komt Vlaanderen er bijzonder bekaaid vanaf”, stelt Troosters vast. “Antwerpen, Limburg en Vlaams Brabant tellen samen 39 personeelsleden. Oost- en West-Vlaanderen samen 45. Charleroi en Bergen hebben er samen ook 45, en Luik, Luxemburg en Namen samen 58. En regio Brussel heeft er 241, waarvan 81,3 procent Franstalig is.” Het Vlaams Belang wijst daarnaast ook op de enorme oververtegenwoordiging van Franstaligen op het directieniveau. “Daar bestaat de personeelssamenstelling momenteel voor 73,50% uit Franstaligen”, vervolgt Troosters.

Het Vlaams Belang eist dan ook dat de federale regering onmiddellijk werkt maakt van een correcte invulling van het personeelskader binnen de Spoorwegpolitie, conform de geldende regels van de taalwetgeving. “Net als binnen andere overheidsdiensten lijkt de Spoorwegpolitie vooral een Franstalige banenmachine te zijn”, besluit Troosters. ‘Ik zal bevoegd minister Verlinden dan ook in die zin ondervragen en tot concrete actie aanmanen.”