Nieuws
dinsdag, 05 dec 2023

Terreurdreiging zet kerstmarkten onder druk

De aanhoudende terreurdreiging zorgt voor een verhoogde waakzaamheid op kerstmarkten in ons land. Het terreurniveau blijft op niveau 3 en dat zorgt voor meer en zwaarder bewapende politieagenten op Vlaamse kerstmarkten. “Onze samenleving blijft permanent onder druk staan van islamitisch terrorisme”, zegt Kamerlid en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere. “Jarenlange en ongecontroleerde massa-immigratie heeft er samen met een nog steeds zwakke aanpak van islamitisch terrorisme voor gezorgd dat de situatie overal gemonitord moet worden.”

Twee weken geleden voerde het OCAD een nieuwe dreigingsanalyse uit. Daardoor blijft terreurniveau 3 standhouden. Dat betekent dat de dreiging ernstig is. Na de islamitische aanslag in Brussel in oktober werd het niveau verhoogd. Het zorgt voor een verhoogde waakzaamheid op de kerstmarkten. Zo lopen er in Brugge meer agenten rond en zal in Aalst de politie zwaarder bewapend patrouilleren. Ook op andere kerstmarkten zal er vermoedelijk ingezet worden op extra veiligheidsmaatregelen.

“Jarenlange ongecontroleerde massa-immigratie en een lakse aanpak van islamitisch terrorisme hebben ervoor gezorgd dat de dreiging permanent aanhoudt”

De aanhoudende dreiging treft ook onze buurlanden. In Frankrijk vielen er bij een aanslag dit weekend nog twee gewonden en een dode. In Duitsland werden al verschillende personen gearresteerd die een islamitische aanslag wouden plegen op een kerstmarkt. “Terrorisme lijkt wel een fait divers geworden in West-Europa”, zegt Depoortere. “De verklaring hoeft niet ver gezocht te worden. Jarenlange ongecontroleerde massa-immigratie en een lakse aanpak van islamitisch terrorisme hebben ervoor gezorgd dat de dreiging permanent aanhoudt.”

Het Vlaams Belang eist van de regering dat ze de situatie ernstig neemt. “De Vivaldi-partijen hebben een geschiedenis van hoog van de toren blazen na een aanslag”, zegt Depoortere. “Maar vervolgens gebeurt er helemaal niks. Onze politiediensten kampen trouwens nog steeds met een gebrek aan materiaal, ICT-problemen en bovenal een gebrek aan respect vanuit de regering. Enkel met het Vlaams Belang kunnen we van onze veiligheid opnieuw een vanzelfsprekendheid maken.”