Column van de voorzitter
dinsdag, 01 jun 2021

Tijd om Makke Mahdi uit zijn coronaslaap te wekken!

Vlaams Belang

In onze media zwijgt men er stil over, maar de migratiecrisis, die even gaan liggen was, is weer helemaal terug. Wie dan ook dacht dat de massale migratiestromen na de coronacrisis niet opnieuw zouden toenemen, is er al aan voor de moeite. Het Europees grensbewakingsagentschap Frontex spreekt zelfs van een verviervoudiging in april 2021 ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Alles wijst er dan ook op dat we binnen de kortste keren opnieuw in dezelfde situatie als voordien gaan zitten, waarbij gelukzoekers uit Afrika met duizenden tegelijk voet aan wal zetten in Europa om hier nooit meer te vertrekken.

Op het Italiaanse eilandje Lampedusa weten ze waarover ze spreken. Opnieuw arriveren er duizenden migranten uit Noord-Afrika. Volgens de burgemeester kwamen er in een periode van 24 uur meer dan twintig boten aan, waaronder twee grote met daarop samen tegen de achthonderd mensen. En die willen heus niet op dat eiland blijven natuurlijk.

In het Verenigd Koninkrijk is men daar op voorbereid. Zo kondigde Boris Johnson aan dat er een grote verandering komt in het immigratiebeleid van zijn land: asielzoekers die door ‘veilige’ landen zoals Frankrijk en België gereisd zijn om asiel aan te vragen, zal geen asiel worden verleend. De Australische aanpak in Groot-Brittannië, met andere woorden.

In België is de staatssecretaris voor migratie, Sammy Mahdi (CD&V), nog niet uit zijn coronaslaap gewekt. Asielstromen naar Europa die in sneltreinvaart weer op gang komen, asielzoekers wiens asiel geweigerd wordt in Groot-Brittannië die in België zullen blijven hangen,… Makke Mahdi slaapt door. Hij is blijkbaar van plan om het beleid van zijn voorgangers Francken en De Block gewoon door te trekken: de asielcrisis niet stoppen, maar managen. Met alle gevolgen van dien voor ons land.

Het is dus opnieuw het Vlaams Belang dat de alarmbel zal moeten luiden. Enkel het Vlaams Belang kan, wil en zal met uw steun voor de verandering zorgen die nodig is om er voor te zorgen dat we niet overspoeld worden door een nieuwe immigratiegolf!

Tom Van Grieken