Persberichten
dinsdag, 07 nov 2023

Transfers stijgen weer sinds de coronacrisis

Uit een nieuwe universitaire studie die de Vlaamse regering bestelde, blijkt dat de transfers opnieuw stijgen. “Door de coronacrisis daalden de transfers voor het eerst in jaren”, zeggen Vlaams Belang-fractieleiders Barbara Pas en Chris Janssens. “De toestand is helaas weer als vanouds, waardoor elke Vlaming 1.152 euro per jaar betaalt voor die transfers. Het is niet alleen in ons eigen belang, maar ook in dat van de Walen om de transfers stop te zetten.”

Op vraag van de Vlaamse regering maakten Willem Sas en Tom Truyts (KU Leuven en UCLouvain) een nieuwe berekening van de interregionale transfers in België sinds de coronacrisis. De studie berekent de transfers langs vier kanalen: belastingen, sociale zekerheid, dotaties en federale ambtenarenlonen, maar ze houdt geen rekening met andere uitgaven in de federale begroting, noch met de rentelasten. Die laatste transfer is nochtans wel degelijk een transfer (en geen dubbeltelling), maar wordt toch afgezonderd van de traditionele transfers die bij volledige autonomie onmiddellijk beschikbaar komen voor Vlaams beleid.

“Door de coronacrisis stegen de federale uitgaven voor tijdelijke werkloosheid van werknemers en overbruggingsrechten van zelfstandigen, vooral in Vlaanderen waar meer mensen aan het werk zijn”, zegt Pas. “Daardoor daalden de transfers volgens de bevolkingstoets van 7,2 miljard euro in 2017 naar 5,9 miljard euro in 2020. Dat betekent dat 2,2 procent uit de Vlaamse economie wegvloeide.”

“De transfers naar Wallonië stegen tot 9,996 miljard euro of 2.729 euro per Waal in 2022”

Na de coronacrisis trok de Vlaamse economie weer fors aan, waardoor de transfers vanuit Vlaanderen opnieuw gestegen zijn naar maar liefst 7,7 miljard euro in 2022 (zonder niet-personeelskosten van de federale overheid en rentelasten). “Dat is een aanslag op 2,4 procent van het Vlaams bruto regionaal product”, aldus Janssens. “Elke Vlaming van jong tot oud betaalt dus 1.152 euro per jaar.”

De transfers vloeien overigens langs alle kanalen uit Vlaanderen naar Wallonië. Brussel ontvangt enkel transfers via de dotaties. “De transfers naar Wallonië stegen tot 9,996 miljard euro of 2.729 euro per Waal in 2022”, besluit Pas, die over de transfers eerder een boek schreef. “Dat betekent dat de Waalse economie voor 7,9 procent draait op transfers. Het is niet alleen in ons eigen belang, maar ook in dat van de Walen om de transfers stop te zetten. Zonder Vlaams geldinfuus zal Wallonië nooit op eigen benen leren staan en ondanks haar troeven een ontwikkelingsgebied blijven.”