Nieuws
vrijdag, 23 dec 2022

Vaagheid en angst voor de kiezer houden Vivaldi bijeen

Foto: Vlaams Belang. Vaagheid en angst voor de kiezer houden Vivaldi bijeen

Ondanks het initiële verzet van de MR is de hervorming van de auteursrechten alsnog goedgekeurd geraakt. “Dit lukte enkel doordat minister Van Peteghem bewust vaag bleef over de impact op de IT-sector”, zegt Kamerlid Wouter Vermeersch. Het slecht toneel van de afgelopen dagen is niet alleen symbolisch voor de Vivaldi-regering, maar voor heel België. Enkel vaagheid en angst voor de kiezer houden Vivaldi en dit land voorlopig bijeen.”

Eerder deze week raakte de Vivaldi-regering in zwaar stormweer bij de discussie over een hervorming van de auteursrechten. Hierdoor was het niet zeker of werknemers in de IT-sector nog met auteursrechten betaald kunnen worden. In de commissie Financiën weigerde regeringspartij MR om de programmawet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) te steunen. MR-fractieleider Benoît Piedboeuf onthield zich en zijn partijgenote Marie-Christine Marghem, die tevens commissievoorzitter is, stemde zelfs tegen. Het voortbestaan van de Vivaldi-regering hing hiermee aan een zijden draadje. Van Peteghem besliste om in de tekst bewust vaag te blijven waardoor MR de programmawet alsnog kan steunen. Of IT’ers nu nog gebruik kunnen maken van het fiscaal gunstregime is voor interpretatie vatbaar.

“Hervorming auteursrechten moet passen in brede fiscale hervorming”

“Het gunstregime voor de auteursrechten zoals het vandaag bestaat, is een fiscale koterij zoals er vele bestaan in de rommelige fiscale wetgeving van dit land”, zegt Vermeersch. “Ondanks het voornemen van de Vivaldi-regering dat een wijziging van de auteursrechten zou passen in zijn zogenaamde brede fiscale hervorming ontbreekt die totaalaanpak helemaal.”

Een hervorming van de auteursrechten en een lastenverlaging moeten voor het Vlaams Belang hand in hand gaan. “Beide zijn onlosmakelijk verbonden, maar deze regering koppelt ze los”, aldus Vermeersch. “De auteursrechten worden afgeschaft zonder dat de algemene lasten op arbeid worden verlaagd. Bovendien houdt de regering onvoldoende rekening met de impact op die verschillende sectoren. Daarom hebben we ook tegen deze programmawet gestemd.”

De hervorming raakte, ondanks het initiële verzet van de MR, alsnog goedgekeurd doordat Van Peteghem bewust vaag bleef over de impact op de IT-sector. “Dit slecht toneel van de afgelopen dagen is niet alleen symbolisch voor de Vivaldi-regering, maar voor heel België”, besluit Vermeersch. “Enkel vaagheid en angst voor de kiezer houden Vivaldi en dit land voorlopig bijeen. Van hervormingen is al lang geen sprake meer. Men strompelt verder in de schijndemocratie die België heet.”