Nieuws
maandag, 24 apr 2023

Vandenbroucke weigert immense achterstand Fedris aan te pakken

Foto: iStock. Vandenbroucke weigert immense achterstand Fedris aan te pakken

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, kampt al maanden met immense wachtlijsten. Personen waarvan het dossier volledig in orde is, moeten maandenlang rondkomen met 40 procent van hun laatste loon. “Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) weigert halsstarrig enige actie te ondernemen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “Wij laten deze mensen niet in de kou staan en stellen vijf concrete maatregelen voor om dit probleem te verhelpen.”

Al maandenlang kampt Fedris met een enorme achterstand bij de behandeling van SWT-dossiers, die het vroegere brugpensioen betreffen. Wachttijden van meer dan negen maanden, gedurende dewelke gedupeerden moeten terugvallen op 40 procent van hun laatste loon, zijn geen uitzondering. “Deze situatie is onhoudbaar”, aldus Samyn. “Veel mensen hebben onvoldoende spaargeld om zulke lange periodes te overbruggen.”

“Vandenbroucke en de rest van de Vivaldi-bende laten deze mensen in de kou staan”

Om de immense wachttijden aan te pakken en deze gedupeerde groep te ondersteunen, stelt Samyn vijf concrete maatregelen voor: het (tijdelijk) voorzien van extra personeel, het bevoegde beslissingsorgaan vaker dan vier keer per jaar laten samenkomen en bij meerderheid laten beslissen, extra artsen aanwerven en steunmaatregelen voor de gedupeerde personen. “Ik diende hiertoe in de commissie Sociale Zaken een motie in, want de maatregelen zijn broodnodig”, vervolgt Samyn. “Helaas weigert Vandenbroucke zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Samen met de rest van de Vivaldi-bende laat hij deze mensen in de kou staan.”

Vivaldi geeft geen hoop aan de gedupeerden die al meer dan negen maanden met 40 procent van het laatste loon moeten rondkomen. “Het Vlaams Belang blijft de situatie nauwgezet opvolgen”, besluit Samyn. “We blijven de regering oproepen eindelijk werk te maken van onze maatregelen. We laten deze mensen niet in de kou staan.”