vrijdag, 27 jan 2023

Veel minder landbouwvergunningen aangevraagd en afgeleverd: “Geen enkele rechtszekerheid”

Er worden sinds het stikstofarrest door de landbouwsector niet alleen veel minder omgevingsvergunningen aangevraagd, maar ook veel minder afgeleverd. “De aanvragen zijn gehalveerd en de afgeleverde vergunningen gedecimeerd”, zegt Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin. “Er is niet de minste rechtszekerheid voor de Vlaamse boeren. Minister Demir en de N-VA hebben geen enkel hart voor de landbouw.”

Uit cijfers uit het omgevingsloket blijkt dat er sinds het stikstofarrest van februari 2021 veel minder vergunningen zijn aangevraagd door de landbouwsector. In 2020 werden er nog 2.080 aanvragen ingediend, maar dat aantal is in 2022 met 44 procent afgenomen tot 1.175. Bij aanvragen voor het uitbreiden of herbouwen van dierenstallen is het aantal aanvragen tussen 2020 en 2022 met 60 procent gedaald van 1.361 naar 532. Het aantal afgeleverde vergunningen is daarnaast enorm afgenomen. De administratie van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) levert nog slechts in 10 procent van de aanvragen voor nieuwe stallen met extra dieren of uitbreidingen een omgevingsvergunning af en keurt 90 procent af. Dit doet ze naar eigen zeggen “om ervoor te zorgen dat het stikstofprobleem niet groter wordt”.

Minister Demir en de N-VA hebben geen enkel hart voor de landbouw

“De aanvragen zijn gehalveerd en de afgeleverde vergunningen gedecimeerd”, zegt Sintobin. “Er is niet de minste rechtszekerheid voor de Vlaamse boeren. Hierdoor spelen we met vuur op vlak van voedingsvoorziening.”

“Minister Demir en de N-VA hebben geen enkel hart voor de landbouw”, besluit Sintobin. “De vraag is hoe lang cd&v hier nog in mee blijft gaan. Wij blijven in elk geval verder strijden voor de Vlaamse landbouw en laten de sector niet doodbloeden.” Sintobin zal Demir zo snel mogelijk interpelleren over de omgevingsvergunningen.