Nieuws
maandag, 02 okt 2023

Verplicht Nederlands op de speelplaats was slechts loze oproep van minister Weyts

De aankondiging van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dat hij het Nederlands als exclusieve omgangstaal op school en dus ook op de speelplaats wil instellen, wordt decretaal niet afgedwongen. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een vraag van Vlaams Parlementslid Jan Laeremans. “Met vrijblijvende oproepen komen we er niet”, zegt hij. “Iedere school moet decretaal verplicht worden om het Nederlands als omgangstaal in hun schoolreglement op te nemen. Het ganse onderwijsveld moet hier een duidelijke lijn trekken.”

Begin dit schooljaar kondigde minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in de media aan dat hij het Nederlands als exclusieve taal op school wil doen handhaven. Concreet zei hij dat zowel in de klaslokalen als op de speelplaats enkel Nederlands gepraat moet worden. Gezien de onduidelijkheid omtrent hoe hij dit voorstel zou willen realiseren, bevroeg Laeremans minister Weyts in de onderwijscommissie over de concrete stappen die hij ter zake zou zetten. De minister antwoordde dat die opmerking deel uitmaakte van zijn ‘actieplan’ om de focus in het onderwijs meer op het Nederlands te leggen. In het kader van dat plan zou hij deze legislatuur nog zoveel mogelijk concrete acties willen opzetten. Zijn voornemen in de media was dan ook een oproep in dit kader richting de scholen om wat betreft de onderwijstaal een eenduidige boodschap te communiceren aan leerlingen en ouders en dat ook op te nemen in het schoolreglement.

“De minister schermt constant met de term ‘actieplan’, maar dat is helemaal geen formeel plan van de voltallige Vlaamse regering, maar gewoon de ministers eigen informele benaming”, verklaart Laeremans. “Zijn verklaring in de media was dan ook slechts een informele oproep. Er komt helemaal geen afsprakenkader of een decreetwijziging om een verplichting om het Nederlands als exclusieve omgangstaal in het schoolreglement op te nemen echt afdwingbaar te maken in alle scholen.”

Zoveelste loze ballonnetje van minister Weyts

Laeremans is dan ook teleurgesteld over het zoveelste loze ballonnetje van minister Weyts. “Zelf heb ik jaren voor de klas gestaan in de Vlaamse Rand en de kwalijke gevolgen gezien van eerst de verfransing en dan de vervreemding van onze streek. Indien een school geen doortastend beleid voert inzake respect voor en gebruik van het Nederlands, dan laat je je eisen inzake integratie gewoonweg zakken en ontneem je vooral ook verschillende Nederlandsonkundige kinderen onderwijs- en ontwikkelingskansen.”

Voor het Vlaams Belang is het noodzakelijk dat het opnemen van het Nederlands als exclusieve omgangstaal in het schoolreglement decretaal wordt afgedwongen. “De systeempartijen trekken dit voorstel natuurlijk op flessen en stellen dat we het leerrecht willen schenden door kinderen van school te sturen omdat ze een andere taal spreken, maar daar gaat het niet over”, besluit Laeremans. “Dit gaat over een uniforme lijn trekken in het onderwijsveld omtrent onze taal als noodzakelijke hefboom tot integratie en ontwikkeling. Het is toch logisch dat wanneer leerlingen op een speelplaats tegen leerkrachten of zelfs tegen medeleerlingen pertinent weigeren om Nederlands te spreken, dat leerkrachten zo’n leerlingen wel mogen sanctioneren? Daarom is een decretale inschrijving hiervan broodnodig.”