Nieuws
donderdag, 14 dec 2023

Vivaldi vertraagt werkzaamheden over Oegandese anti-homowet wegens onenigheid

Foto: iStock. Vivaldi vertraagt werkzaamheden over Oegandese anti-homowet wegens onenigheid

Gisteren lag in de commissie Buitenlandse Zaken een Vooruit-resolutie op tafel ter veroordeling van de beruchte anti-homowet die Oeganda recentelijk heeft aangenomen. Als gevolg van deze wet zouden Oegandese holebi’s de doodstraf riskeren. Uiteindelijk geraakte de tekst niet gestemd en vroeg Open Vld hoorzittingen om de problematiek nader te onderzoeken. “Maar de feiten zijn zonneklaar dus wat moet men nog uitzoeken?”, stelt Vlaams Belang-Kamerlid Annick Ponthier. Dit heeft alle schijn van een vertragingsmanoeuvre, omdat men het oneens is over het stoppen van ontwikkelingshulp aan Oeganda.” 

Vooruit had een resolutie ingediend om de Oegandese anti-homowet te veroordelen, maar mét behoud van onze ontwikkelingsfinanciering aan Oeganda. De liberalen dienden daarop een amendement in, om al onze ontwikkelingshulp aan het land definitief stop te zetten. “Wij steunen uiteraard die insteek van de Open Vld, al komt het rijkelijk laat”, aldus Ponthier, “Onze fractie heeft al enige tijd geleden een eigen resolutie ingediend om ontwikkelingshulp strikt aan banden te leggen. Maar dat stemden de Open Vld’ers, die nu zo’n stoere amendementen indienen, toen nog weg.”

“Het is hemeltergend dat wij zulke homofobe staten blijven sponsoren”

De meerderheid besliste om hoorzittingen te organiseren over de kwestie en de tekst nog niet te behandelen. Volgens het Vlaams Belang wijst dit op verdeeldheid binnen Vivaldi. “Minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) had al aangegeven haar samenwerkingsprogramma met Oeganda ter waarde van 68 miljoen niet te willen stoppen”, stelt Ponthier nog. “Het amendement van de Open Vld is dus in strijd met de positie van de socialisten en daarom schuift men deze resolutie op de lange baan.”

Het Vlaams Belang hekelt alvast het samenwerkingsprogramma dat minister Gennez met Oeganda beklonken heeft. “Het is toch hemeltergend dat wij zulke schurkenstaten blijven sponsoren met het zuurverdiende belastinggeld van de Vlamingen”, concludeert Ponthier. “Wij eisen een onmiddellijke stopzetting van alle ontwikkelingshulp aan Oeganda en soortgelijke regimes.”