Persberichten
zondag, 29 okt 2023

Vivaldi wil Nederlandstaligen blijvend discrimineren in Brussels parket

Foto: wikimedia commons. Romainberth. Vivaldi wil Nederlandstaligen blijvend dicrimineren in Brussels parket

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het akkoord dat het kernkabinet sloot over de taalrol van de toekomstige procureur des Konings van Brussel. “Vivaldi wil Nederlandstaligen permanent wettelijk uitsluiten van het topambt bij het Brussels parket ”, zegt Kamerlid Marijke Dillen (Vlaams Belang). “Daarmee legt de regering zomaar een beslissing van het Grondwettelijk Hof naast zich neer, en toont ze vooral minachting voor de Nederlandstalige magistraten in onze hoofdstad.”

Het Grondwettelijk Hof vernietigde in 2014 een taaluitzondering die voortvloeide uit het politiek akkoord omtrent de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. “De Franstaligen hadden in dit voor de Nederlandstaligen rampzalige akkoord uit 2012 verkregen dat de Brusselse procureur verplicht een Franstalige moest zijn”, aldus Dillen. “Een discriminatie die volledig strijdig is met de Grondwet en als dusdanig door het Grondwettelijk Hof dan ook van tafel werd geveegd, maar die Vivaldi nu, mits een toevoeging van een ‘motivatie’, gewoon weer wil herinvoeren.” Voor het Kamerlid kan uiteraard geen enkele motivatie of precisering een schending van de Grondwet rechtvaardigen.

“Met Vivaldi heeft Justitie ondertussen het punt bereikt dat in Brussel drie Franstaligen de belangrijkste posten bekleden”

Omwille van perikelen van taalevenwicht heeft het hoofdstedelijk parket al jarenlang geen volwaardige chef meer, maar enkel interims. “En dat is niet de enige impasse aan de top van de Brusselse Justitie”, vervolgt Dillen, die verwijst naar het uitblijven van de benoeming van een nieuwe Procureur-generaal. “De huidige Procureur-generaal is een Nederlandstalige, en wettelijk gezien moet zijn opvolger een Franstalige zijn. Maar omdat de huidige Voorzitter van het Hof van Beroep, een Franstalige die geen woord Nederlands spreekt, om een verlenging van haar mandaat heeft verzocht, zou dat betekenen dat voortaan twee Franstaligen de belangrijkste posten in Brussel zullen bekleden. En dat is absoluut onaanvaardbaar, aangezien beide Franstaligen dan ook verantwoordelijk zouden zijn voor de Nederlandstalige onderzoeken en processen in Brussel en Vlaams-Brabant. Met Vivaldi heeft Justitie ondertussen het punt bereikt dat in Brussel drie Franstaligen de belangrijkste posten bekleden.”

“Het gemak waarmee een vernietiging door het Grondwettelijk Hof opzij wordt geschoven, toont duidelijk aan dat voor Vivaldi de Nederlandstaligen verder gediscrimineerd mogen worden”, besluit Dillen. “Voor een oplossing voor de impasse binnen de Brusselse Justitie kan deze houding zeker niet zorgen. Daarvoor is uiteindelijk een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel nodig. De Brusselaars, die dagelijks geconfronteerd worden met drugsgeweld en schietpartijen, terwijl er in het Justitiepaleis een ongezien aantal bureaus leegstaan, hebben daar recht op.”