Persberichten
vrijdag, 22 nov 2019

Vlaams Belang belooft Weyts fles champagne als hij binnen twee jaar zijn taaltesten en taalbaden kan waarmaken

Vlaams Belang kan zich vinden in bepaalde beloften van de onderwijsminister, maar is tegelijk zeer kritisch

Ons Vlaams onderwijs is in nood! Het niveau daalt jaar na jaar, steeds meer beginnende leerkrachten haken af en veel schoolgebouwen zijn in erbarmelijke staat. Het onderwijs is de voorbije jaren een speeltuin geweest van allerlei pedagogen die geen oplossingen boden maar de planlast alleen verhoogden. Bovendien wordt van het onderwijs verwacht dat het allerlei maatschappelijke problemen ka n oplossen. Het snel groeiend aantal anderstalige leerlingen zorgt voor extra druk op de leerkrachten. 

Minister van Onderwijs Ben Weyts belooft dat hij dit probleem zal aanpakken met taaltesten en daar aan gekoppeld taalbaden. Hij werd hiervoor echter onmiddellijk teruggefloten door zijn coalitiepartners. Het Vlaams Belang vreest dat de taalbaden veel geblaat maar weinig wol zullen blijken te zijn. In de commissie beloofde het Vlaams Belang minister Weyts een champagne indien hij zijn taaltesten en taalbaden binnen de twee jaar zou kunnen realiseren. De lat moet hoger, we moeten opnieuw nadruk leggen op lesgeven en kennis bijbrengen. Al onze kinderen moeten we laten uitblinken, de leerwinst moeten we meten met objectieve, netoverschrijdende proeven.

Het Vlaams Belang is blij met de belofte dat er meer handen in de kleuterklas komen, dat de eindtermen in de lagere school weer omhoog zouden gaan (bv. grammatica), dat middelbare scholen meer duidelijkheid moeten bieden over de studierichtingen, dat men in het hoger onderwijs de studenten beter en sneller wil oriënteren, de studieduur wil beperken en studenten niet aan hun master laat beginnen vooraleer de bachelor afgewerkt is. Het Vlaams Belang heeft echter ook veel bedenkingen bij de plannen van minister Weyts:

1) We vrezen dat er te weinig centen zullen zijn om het ambitieus bouwprogramma te realiseren en dat het groeiend middelbaar onderwijs in de problemen zal komen door de niet-indexering van de werkingsmiddelen.

2) We missen data in zijn omgevingsanalyse: Wat zijn de redenen voor de uitstroom van zoveel beginnende leerkrachten, waarom is dat nog nooit grondig onderzocht? Waarom krijgen we geen grondige cijfers over de pijlsnelle wijziging van de schoolbevolking – eufemistisch “uitdaging van de diversiteit” genoemd? Waarom is er geen inventaris van de verouderde staat van onze schoolgebouwen en de energierekeningen?

3) We hebben nog geen duidelijk antwoord op een aantal vragen als: mogen scholen op het einde van dit schooljaar wel degelijk een B- of een C-attest afleveren in het eerste middelbaar als ze dat nodig vinden? Komt er volgend schooljaar een algemeen hoofddoekenverbod in het provinciaal en gemeenschapsonderwijs? Wil de minister de mogelijkheid onderzoeken om te snoeien in het kindergeld bij hardnekkige spijbelaars? Waarom laat Weyts het aandeel anderstalige bachelors tot 9% optrekken? Dat laatste draagt immers bij tot verengelsing.

4) We missen in deze beleidsbrief aandacht voor veiligheid op school. Nochtans is het handhaven van orde en rust in de klas en op school essentieel als je meer leerkrachten wil aantrekken en het niveau wil verhogen. Daarin moeten scholen en leerkrachten veel beter ondersteund worden! Geweld tegen leerkrachten zou een verzwarende omstandigheid moeten zijn net zoals geweld tegen de ordediensten.

Tussenkomsten vind je hier (vanaf 48’22”) en hier (42’18'' / 1 u 23’ / 2 u 44')

Jan Laeremans
Vlaams parlementslid

Roosmarijn Beckers
Vlaams parlementslid

Kristof Slagmulder 
Vlaams parlementslid