Persberichten
woensdag, 10 mei 2023

Vlaams Belang bezorgd over Chinese spionage

Het Vlaams Belang maakt zich zorgen over spionagepraktijken door China. Volgens de Belgische VSSE (Veiligheid van de Staat) zijn Brussel en Vlaanderen een schaakbord voor spionnen. Volgens het jaarlijks inlichtingenrapport van VSSE is China tevens zeer actief met verdoken beïnvloedingstechnieken en lobbygroepen om Europa en Vlaanderen te beïnvloeden en economisch te chanteren. “De onafhankelijkheid van een volk nastreven betekent ook actief ongewenste buitenlandse invloeden tegengaan”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). “Vlaanderen moet actief nadenken over potentiële dreigingen. Eén ervan die vaak over het hoofd gezien wordt, is het inzetten van studenten. Ze lijken onschuldig, kunnen gaan en staan waar ze willen en kunnen ingezet worden om de Chinese communistische partij te dienen.”

Het aantal Chinese studenten met een diplomacontract in het Vlaams hoger onderwijs was bijna drie keer zo veel in 2021-2022, vergeleken met 2010-2011. Dat blijkt uit cijfers die Slagmulder opvroeg bij minister van Onderwijs Ben Weys (N-VA). Gemiddeld groeide dit aantal met 200 tot 300 Chinese studenten per jaar. “Wanneer men aan spionnen denkt, denkt men vaak aan films zoals James Bond, maar dit klopt echter niet”, vertelt Slagmulder. “Vaak zijn dit diplomaten, lobbyisten, journalisten, werknemers, bedrijven of zelfs studenten die actief informatie vergaren om door te geven aan een inlichtingenofficier. China is actief bezig met een netwerk uit te breiden om de Chinese invloed in Europa te waarborgen. Dat bleek al meermaals uit recente berichten, zoals de Chinese spionagekranen in Antwerpen. Het is dus niet ondenkelijk dat ook studenten hiervoor worden ingezet.”

“Vlaanderen is een technologisch en politiek-strategisch doelwit voor buitenlandse inmenging en spionage”

“Vlaanderen en België zijn interessante doelwitten voor politieke inmengingen en spionage”, gaat Slagmulder verder. “Wij hebben verschillende strategische sectoren die interessant kunnen zijn voor buitenlandse overheden. Vlaanderen heeft enkele zeer gespecialiseerde industrieën en projecten zoals MYRRHA. Daarnaast hebben wij hier verschillende internationale instellingen, zoals de EU en de NAVO. We moeten waakzaam blijven.” 

Volgens minister Ben Weyts (N-VA) worden al maatregelen getroffen om Chinese spionage door studenten te vermijden. Zo worden studenten gescreend voor ze een visum krijgen. Daarnaast werkt de Vlaamse overheid samen met het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Duitsland onderzoekt namens de Vlaamse overheid de authenticiteit van de diploma’s van Chinese studenten. Daarnaast beweert minister Ben Weyts dat er reeds gesprekken plaatsgevonden hebben me de Vlaamse universiteiten en hogescholen over kennisveiligheid.

Het Vlaams Belang ijvert er daarom voor veiligheidsprocedures te verstrengen en de maatschappij meer te sensibiliseren voor inmengingen, spionage en invloeden vanuit de Chinese communistische partij. Het Vlaams Belang wil Vlaamse en Europese strategische en politieke autonomie waarborgen en bedreigingen verder inperken. “Het ziet er misschien onschuldig en genuanceerd uit, maar in tijden van conflict kunnen alle wapens ingezet worden om een land op zijn knieën te krijgen”, waarschuwt Slagmulder. “We moeten daarom onze kennis veilig houden en actief werk maken van een veiliger Vlaams hoger onderwijs door de procedures van Chinese studenten te optimaliseren en eventueel te verstrengen.”