Nieuws
dinsdag, 19 dec 2023

Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen fusies zonder draagvlak

Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen gemeentefusies zonder draagvlak bij de bevolking. “Een fusie kan enkel als ze ondersteund wordt door de bevolking”, zegt Vlaams Parlementslid Yves Buysse. “Het lokale bestuursniveau staat het dichtst bij de burger. Van bovenaf opgelegde fusies ondermijnen het vertrouwen in de lokale democratie. Het Vlaams Belang zal zich daar steeds tegen blijven verzetten en wil dat volksraadsplegingen over fusies bindend worden.”

De gemeenteraden van Borsbeek en Antwerpen beslisten gisterenavond over de aanhechting van Borsbeek bij Antwerpen. De kleine gemeente zal zo het tiende district van Antwerpen worden, ondanks een volksraadspleging waarbij 77 procent tegen een fusie stemde. “Zulke beslissingen die flagrant indruisen tegen de wil van de bevolking ondermijnen het vertrouwen in de lokale democratie volledig”, zegt Buysse. “Men geeft het signaal dat de inwoners van een gemeente niet over hun eigen toekomst kunnen beslissen.”

“Over fundamentele zaken zoals een gemeentefusie zouden referenda eenvoudigweg bindend moeten zijn”

Het Vlaams Belang pleit er al langer voor om de uitslag van volksraadsplegingen over fusies bindend te maken. “Volksraadplegingen bieden een kans om de diepe kloof tussen burger en politiek te dichten”, zegt het Vlaams Parlementslid. “Het is dan aan politici om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun beleid aan te passen. Maar over fundamentele zaken zoals een gemeentefusie zouden referenda eenvoudigweg bindend moeten zijn.”

“De Borsbekenaren hebben massaal aangegeven geen import van de Antwerpse grootstedelijke problemen te willen”, besluit Buysse. “Dat de systeempartijen die bezorgdheden gewoon weglachen en de fusie alsnog bevestigen, tast het vertrouwen in de democratie drastisch aan.”