Persberichten
donderdag, 08 feb 2024

Vlaams Belang brengt uitbuiting ambulanciers naar buiten 

Uit documenten die het Vlaams Belang kon inkijken, blijkt onder meer een ambulanciersdienst uit Lochristi bedenkelijk om te gaan met contracten van personeel. Ambulanciers zouden bijvoorbeeld hun loon verminderd zien worden wanneer ze fouten begaan en in een statuut van schijnzelfstandigheid geduwd worden zonder de gevolgen zelf goed te beseffen. Volgens verschillende getuigen zijn deze praktijken wijdverspreid. Het Vlaams Belang wil weten of de FOD Volksgezondheid en ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) op de hoogte waren van de feiten. “Het Vlaams Belang wil dit tot op de bodem uitspitten en vraagt een onderzoek”, zegt Kamerlid Dominiek Sneppe (Vlaams Belang). “We zullen minister Vandenbroucke hier vandaag nog over interpelleren.” 

Ambulanciers die 288 uren per maand beschikbaar moeten zijn, hun loon verminderd zien worden wanneer ze ongewild fouten begaan, in mindere mate beroep kunnen doen op onze sociale zekerheid,… Het is slechts een greep uit de vele schrijnende situaties die het Vlaams Belang bereikten. Via Kamerlid Steven Creyelman (Vlaams Belang) kreeg de partij inzage in bezwarende documenten. Daaruit blijkt dat bij minstens een ambulanciersdienst in Lochristi al jaren ambulanciers tewerkgesteld worden via een schijnzelfstandigenstatuut. Vaak zijn de ambulanciers zelf hier niet van op de hoogte, tot ze er door de RSZ op aangesproken worden. Volgens getuigenissen zouden de praktijken wijdverspreid zijn in Vlaanderen.

“Volgens getuigenissen zouden de praktijken wijdverspreid zijn in Vlaanderen”

Het Vlaams Belang interpelleert daarom vandaag minister Vandenbroucke in de Kamer over de kwestie. De partij wil weten of Vandenbroucke en de FOD Volksgezondheid op de hoogte zijn van het probleem. “Als zij op de hoogte waren, maar niet ingrepen of geen verder onderzoek bevolen dan is Vandenbroucke mede-verantwoordelijk”, zeggen Sneppe en Creyelman. “Opvallend is ook dat Vandenbroucke zeer goede contacten lijkt te onderhouden met het bedrijf uit Lochristi.”

“We hebben nood aan een diepgaand onderzoek, zodat de onderste steen naar boven komt”, concludeert Sneppe. “Onze ambulanciers mogen niet het slachtoffer worden van vriendjespolitiek en belangenvermenging. Ze hebben recht op een correct statuut, gekoppeld aan degelijke arbeids- en loonvoorwaarden.”