maandag, 19 dec 2022

Vlaams Belang duidelijk: “geen nieuwe klimaatbelastingen”

Vlaams Belang duidelijk: “geen nieuwe klimaatbelastingen”

Het Vlaams Belang wil “onder geen enkel beding” meewerken aan extra klimaatbelastingen. De EU plant om bovenop de bestaande belastingen op vervuiling en uitstoot (brandstoftaksen, groenstroomcertificaten, accijnzen op energie…) een nieuwe belasting in te voeren. EU-burgers zullen, als het afhangt van onder meer het Europees Parlement, extra moeten betalen aan de pomp en via de gasrekening. “Ze zijn daar ergens in hun ivoren toren in Brussel of Straatsburg duidelijk op hun hoofd gevallen”, reageert fractieleider in het Europees Parlement Gerolf Annemans (Vlaams Belang). Tijdens de grootste energiecrisis sinds de jaren ’70 moet er verlichting van de lasten komen voor onze mensen, geen extra erbovenop.”

De EU plant nieuwe taksen in het kader van het pakket klimaatwetten die men wil doorvoeren. Die wetten moeten zorgen voor maar liefst 55% minder C02-uitstoot voor 2030; een overambitieus en socio-economisch schadelijk plan. En opnieuw wordt naar de gewone burger en kleine particulier gekeken, die nochtans relatief gezien weinig uitstoot. Te midden van de grootste energiecrisis in decennia zal brandstof meer dan 5% duurder worden, en stroom iets meer dan 2,5%.

“We hebben verlichting nodig van de mensen hun facturen, niet het omgekeerde”

“Ten eerste is het niet aan de EU om taksen te heffen, laat staan energietaksen te heffen”, reageert Annemans. “Maar ten gronde zijn deze plannen werkelijk schandelijk ongevoelig. Ze zijn daar ergens in hun Ivoren Toren in Brussel of Straatsburg duidelijk op hun hoofd gevallen. Tijdens de grootste energiecrisis sinds de jaren ’70 moet er verlichting komen voor onze mensen, geen extra lasten.”

Het Vlaams Belang wil dus net dat er inspanningen worden geleverd om brandstof en energie goedkoper te maken. “We kijken hiervoor vooral naar het nationale niveau: denk aan de verlaging van de taksen en de BTW-verlaging op energie zónder compenserende accijnzen. Maar we verwachten ook dat via het EU-niveau druk wordt gezet op bondgenoten Noorwegen en de VS om goedkoper gas aan te leveren. We zullen onder geen enkel beding meewerken aan dit soort asociale ingrepen, want ze zijn het omgekeerde van wat we beogen: betaalbare en betrouwbare energie voor onze mensen.”