Persberichten
dinsdag, 18 jul 2023

Vlaams Belang eist onmiddellijk intrekken instructies en aanstelling intendant voor stikstofdossier

Het Vlaams Belang eist dat Vlaams minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) de eenzijdige ministeriële instructies om een stikstofkader te creëren onmiddellijk intrekt. De partij vraagt de Vlaamse regering ook om een intendant aan te stellen voor het stikstofdossier. Vandaag vond over de onenigheid binnen de regering een debat plaats in het Vlaams Parlement. “De dwangmaatregelen van Demir zullen onze landbouw onherroepelijk schaden als ze in voege blijven”, zegt Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang). “Deze Vlaamse regering kan duidelijk zelf geen oplossing meer naar voor schuiven die de belangen van onze landbouwers veilig stelt”, stelt ook Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang).

De Vlaamse regering kon vorige week geen akkoord bereiken over een ontwerp van stikstofdecreet. Daarom besloot de minister op eigen houtje “een aangescherpt kader” te creëren via ministeriële instructies. Sintobin was zeer scherp voor Demir. “Door op eigen houtje haar wil door te duwen zal Demir de landbouw onherroepelijk schaden”, zei hij. “Om dat te verhinderen, moeten de instructies onmiddellijk ingetrokken worden.”

Janssens onderlijnde ook de rol van cd&v bij het dossier. “Cd&v keurde het originele stikstofakkoord zonder problemen goed, en verdedigde dit akkoord toen ook erg enthousiast”, zei hij. “Als die partij het alsnog meent met de belangen van de Vlaamse boeren dan legt ze deze instructies op tafel als een probleem dat onmiddellijk opgelost moet worden. Zolang er geen decreet is, zullen deze maatregelen namelijk in voege blijven en de sector schaden.”

“Dit is een crisis van jewelste en de Vlaamse regering moet goed beseffen dat het voornaamste slachtoffer niet zijzelf, maar de Vlaamse landbouw is”

“Laat ons een intendant aanstellen om alsnog tot een oplossing te komen”, aldus Sintobin. “Die kan met alle belangengroepen praten over hoe het verder moet met het stikstofdossier. Demir wordt beter van het dossier gehaald. Voor ons is het namelijk overduidelijk: het groenlinkse kader dat Demir op eigen houtje wil invoeren is vernietigend voor de Vlaamse landbouwsector. Daar kunnen we onmogelijk mee verder.”

Volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) wordt er enkel wat tijd verloren door het ontwerpdecreet vrijdag niet goed te keuren. “Zeggen dat er hier gewoon wat tijd verloren gaat, is ronduit lachwekkend”, zegt Sintobin. “Dit is een crisis van jewelste en de Vlaamse regering moet goed beseffen dat het voornaamste slachtoffer niet zijzelf, maar de Vlaamse landbouw is.”