Nieuws
woensdag, 03 mei 2023

Vlaams Belang kant zich tegen versoepeling niet-Europese arbeidsmigratie 

Vorig jaar kregen meer dan 16.000 niet-Europeanen een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning in Vlaanderen, wat een verdubbeling is tegenover het jaar voordien. Het Vlaams Belang vindt dat dat arbeidsmigratie te gemakkelijk wordt toegestaan en pleit ervoor om de drempels te verhogen. “Dit is gewoon een extra immigratiekanaal dat de politiek zelf gecreëerd heeft”, zegt Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot. “De huidige al te eenvoudige procedures werken misbruiken in de hand. Blijkbaar hebben de andere partijen geen lessen getrokken uit de problemen die voortkwamen uit de gastarbeid.”

Uit het jaarverslag van de Vlaamse Dienst Economische Migratie blijkt dat in 2022 16.086 niet-Europese arbeidsmigranten een vergunning kregen om in Vlaanderen te komen werken. Dit is maar liefst een verdubbeling in vergelijking met 2021 toen er 8.600 vergunningen werden uitgedeeld. Het gaat hier om een zogenaamde gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, die sinds 2019 bestaat. Hiermee kunnen niet-EU-burgers in België aan de slag om hier knelpuntberoepen in te vullen. De federale overheid is bevoegd voor het afleveren van de verblijfsvergunning en de Vlaamse voor de arbeidsvergunning. 

De vaakst toegelaten profielen waren in 2022 vrachtwagenchauffeurs, chef-koks, zorgkundigen en slagers. Bijna de helft van de arbeidsmigranten was afkomstig uit Turkije of Marokko, behalve in de zorg waar de meerderheid van Indiase afkomst is. Eerder dit jaar kwam aan het licht dat er op grootschalige wijze gefraudeerd werd met aan Turken en Marokkanen afgeleverde vergunningen. Meer dan 800 aanvragen voor een dergelijk visum werden toen on hold gezet.

“Drempels voor arbeidsmigratie verhogen”

“Volgens minister Brouns is de gecombineerde vergunning een flexibel instrument om mensen in te zetten, maar het is eigenlijk gewoon een extra migratiekanaal dat de politiek zelf gecreëerd heeft”, zegt Malfroot. “Marokkaanse en Turkse allochtonen in ons land misbruiken dit kanaal om familie, vrienden en anderen hier aan een verblijfsvergunning te helpen. De baten van de arbeidsmigratie van vanuit niet-Europese landen zijn voor de werkgever, maar de kosten, op vlak van inburgering, onderwijs, taallessen, kinderopvang… steeds weer voor de samenleving.”

Het Vlaams Belang vindt dat arbeidsmigratie te gemakkelijk wordt toegestaan en pleit ervoor om de drempels te verhogen. “Voor ons moet te allen tijde eerst degelijk gezocht worden of er in eigen land geen personeel gevonden wordt, daarna kan worden gekeken naar personeel uit andere EU-landen. Er zijn immers genoeg aanwezige migranten die tot op vandaag nog niet aan het werk zijn! Laat ons eerst deze aan het werk zetten. Arbeidsimmigratie van buiten Europa moet uitzonderlijk blijven en kan voor ons enkel voor beroepen die een gespecialiseerde opleiding vereisen”, aldus Malfroot. “Te eenvoudige procedures werken misbruik in de hand. Aan het werk gekoppelde verblijfsvergunningen moeten bovendien tijdelijk blijven en niet automatisch definitief worden. Blijkbaar hebben de andere partijen geen lessen getrokken uit de problemen die voortkwamen uit de gastarbeid.”