Persberichten
dinsdag, 29 aug 2023

Vlaams Belang roept publiek op om zich te laten horen tijdens openbaar onderzoek Ventilus

Vandaag start de publieke raadpleging over de geplande Ventilus-hoogspanningslijn. Tot en met eind oktober kan het grote publiek vragen, suggesties en bezwaren indienen. Het Vlaams Belang roept op om deel te nemen aan het openbaar onderzoek en bezwaren in te dienen. “De komende weken bieden een kans om duidelijk te maken hoe groot het verzet is”, zegt Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “We roepen iedereen op om bezwaar in te dienen tegen het bovengrondse Ventilustraject.” 

Begin juli keurde de Vlaamse regering het ontwerpbesluit voor de geplande hoogspanningslijn goed. Daardoor kon het openbaar onderzoek starten. Het Vlaams Belang riep de regering toen op om de begintermijn uit te stellen tot na de zomervakantie om alle betrokkenen maximaal de kans te geven zich te laten horen. Daar werd gehoor aan gegeven en dus loopt het openbaar onderzoek nu van 29 augustus tot en met 27 oktober. Ook het openbaar onderzoek naar de aanleg van de hoogspanningsverbinding ‘Boucle du Hainaut’ in Wallonië waarbij twee Vlaamse gemeenten (Avelgem en Kluisbergen) betrokken zijn start gelijktijdig.

“Samen tonen we aan dat Ventilus helemaal geen afgehandelde zaak is”

“De start van het openbaar onderzoek luidt een belangrijke fase in het dossier in”, zegt Ryheul. “Het kan duidelijk maken hoe groot het verzet tegen een bovengrondse Ventiluslijn is. Na de ongunstige adviezen van de getroffen gemeenten is het nu aan de bevolking om haar stem via de officiële kanalen te laten horen. We roepen iedereen op om bezwaar in te dienen en een duidelijk signaal te zenden richting de Vlaamse regering.” De partij is al veel langer voorstander van een ondergrondse hoogspanningsverbinding op gelijkstroom als alternatief voor een nieuwe bovengrondse verbinding. 

Volgens het Vlaams Belang wordt de komst van een bovengrondse Ventiluslijn door zowel cd&v als N-VA ten onrechte als een voldongen feit beschouwd. “Het verzet wordt in de wind geslagen en beschouwd als een verwaarloosbaar lokaal West-Vlaams probleem”, zegt Ryheul. “N-VA heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze op geen enkele manier wil nadenken over alternatieven. Maar ook cd&v heeft de West-Vlamingen in de steek gelaten en protesteert niet meer. De burger kan nu samen met het Vlaams Belang duidelijk maken dat Ventilus allerminst een afgehandelde zaak is. ”

Wie meer informatie wil over het openbaar onderzoek, zich wil inschrijven voor een infomoment of een bezwaar wil indienen kan daarover hier meer informatie vinden.