Persberichten
donderdag, 28 dec 2023

Vlaams Belang stemt tegen platte federale belastingverhoging

Het Vlaams Belang heeft tegen een federaal wetsontwerp gestemd waarmee de Vivaldi-regering onder meer de patrimoniumtaks verhoogde. “Dit Belgisch fiscaal loodgieterswerk is een platte belastingverhoging die tal van perverse effecten heeft”, zegt Kamerleden Wouter Vermeersch en Kurt Ravyts. “Zo zullen de Vlaamse private stichtingen en sport- en cultuurverenigingen zwaar getroffen worden door de verhoging van de patrimoniumtaks. Het is onbegrijpelijk dat de N-VA dit in het Vlaams Parlement geen belangenconflict waard vond.”

Vandaag vond er een uitzonderlijke zitting plaats in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hoewel het reces is, werd het federaal parlement toch bij elkaar geroepen om te stemmen over een wetsontwerp. Hiermee wil de Vivaldi-regering diverse wijzigingsbepalingen doorvoeren met betrekking tot diverse taksen, de registratierechten, de inkomstenbelastingen, de douane en accijnzen. Zo zullen de vzw’s geen vaste patrimoniumtaks meer betalen, maar een progressieve belasting in functie van hun bezittingen. De uitzonderlijke bijeenkomst in de kerstvakantie was nodig om de nieuwe fiscale wet nog dit jaar gestemd te krijgen. Zoniet liep de federale regering 160 miljoen euro aan belastinginkomsten mis. Het Vlaams Belang stemde tegen dit wetsontwerp.

“Ook N-VA plat op de buik voor de federale graaizucht”

“Deze fiscale wet is weer een typisch voorbeeld van Belgisch fiscaal loodgieterswerk, waarbij visie en uniformiteit ontbreken en zuilenbelangen primeren”, zegt Ravyts. “In feite komt het neer op een platte belastingverhoging die bovendien tal van perverse effecten heeft. De zorginstellingen en maatwerkbedrijven heeft men onder druk van de oppositie dan wel ontzien, maar de Vlaamse private stichtingen en sport- en cultuurverenigingen zullen zwaar getroffen worden door de verhoging van de vzw-taks.”

Het Vlaams Belang had in het Vlaams Parlement een belangenconflict over de patrimoniumtaks ingediend, maar dit werd door de andere partijen weggestemd. “Het is onbegrijpelijk dat de N-VA op het federaal niveau terechte oppositie voert tegen deze belastingverhoging, maar dit in het Vlaams Parlement zelfs geen belangenconflict waard vond”, besluit Vermeersch. “Blijkbaar vindt de N-VA de Vlaamse belangen minder belangrijk dan goede relaties met de Vivaldi-partijen in de Vlaamse regering. In het parlement van de Franse Gemeenschap werd nochtans wel een belangenconflict aangenomen, maar in het Vlaams Parlement gaat men liever plat op de buik voor de federale graaizucht dan hier tegenin te gaan.”