Nieuws
donderdag, 07 dec 2023

Belangenconflict over patrimoniumtaks weggestemd, ook door “hypocriet links” en N-VA

Het voorstel tot belangenconflict dat het Vlaams Belang indiende tegen de forse verhoging van de federale patrimoniumtaks door de Vivaldi-regering die onder meer de Vlaamse cultuur- en sportverenigingen zou treffen, is door de andere partijen weggestemd. De linkse partijen die het anders steeds beweren op te nemen voor de cultuursector maken blijkbaar geen bezwaar tegen een belastingverhoging die die sector nu hard treft”, zegt Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans. En dat de N-VA geen belangenconflict indient tegen deze belastingverhoging maakt duidelijk dat die partij de eigen principes ondergeschikt maakt aan de goede relaties met de Vivaldi-partijen.”

Het Vlaams Belang had in het Vlaams Parlement een motie ingediend om een belangenconflict in te roepen tegen het federale wetsontwerp rond de patrimoniumtaks. Hiermee wil federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) een een belastingverhoging invoeren voor vzw’s. Die treft echter veel verenigingen uit sectoren die doelen van algemeen belang nastreven, zoals dierenasielen, culturele verenigingen, sportverenigingen en jeugdorganisaties. Van Peteghem gaf zelfs toe dat deze taks een grote impact zal hebben op vzw’s, maar dat dit in naam van de zoektocht naar middelen voor de federale overheid werd beslist. 

In het Vlaams Parlement stemden de andere partijen het belangenconflict van het Vlaams Belang weg. Volgens cd&v is deze taks een louter federale materie die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers besproken moet worden, alhoewel de federale overheid met de belastingverhoging ook Vlaamse subsidies wegbelast. De N-VA, die zich op het federaal niveau nochtans verzet tegen de belastingverhoging, stemde eveneens tegen. De linkse partijen lieten zich zelfs niet horen.

“Nu Vivaldi een belastingverhoging organiseert die de cultuursector hard treft, blijft het muisstil bij links.”

“De linkerzijde heeft zich weer van haar meest hypocriete kant laten zien”, zegt Brusselmans. “Bij de besparing op cultuursubsidies in 2019, waar uiteindelijk niets van in huis is gekomen, was er massaal protest en stonden de linkse culturo’s tot in het parlement om de boel op stelten te zetten. Nu organiseert Vivaldi een belastingverhoging die die de cultuursector hard zal treffen en blijft het muisstil.”

Het Vlaams Belang is echter nog meer teleurgesteld in de N-VA. “Het is pijnlijk dat de N-VA als Vlaams-nationale partij weigert een belangenconflict in te roepen onder het mom dat ze alsnog in het federaal parlement vanuit de oppositie zal proberen iets aan te veranderen aan de tekst”, besluit Brusselmans. “De N-VA heeft nu blijkbaar zelfs al geen verkiezingen meer nodig om de eigen Vlaamse principes in de vuilbak te gooien. Blijkbaar primeren de goede relaties met de Vivaldi-partijen in de Vlaamse regering boven de Vlaamse belangen. Andermaal wordt duidelijk dat er maar één partij is die altijd consequent de Vlaamse belangen voorop stelt en dat is het Vlaams Belang.”