Persberichten
woensdag, 22 nov 2023

Vlaams Belang wil belangenconflict inroepen rond patrimoniumtaks voor vzw’s 

Het Vlaams Belang wil een belangenconflict inroepen over het federale wetsontwerp rond de patrimoniumtaks voor vzw’s. Dat wetsontwerp voert een progressief tarief in voor de belasting die vzw’s betalen op hun patrimonium. Na kritiek kon reeds een uitzondering bekomen worden voor maatwerkbedrijven en medische huizen. “Maar nog steeds worden veel organisaties die ook subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid getroffen door de verhoging”, zeggen Vlaams fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) en Vlaams Parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang). “Sportverenigingen, cultuurverenigingen en dierenopvangcentra bijvoorbeeld. Organisaties die door Vlaanderen worden gesubsidieerd voor hun inzet mogen niet in moeilijkheden komen door deze federale wet.”

Het Vlaams Belang diende vandaag in het Vlaams Parlement een motie tot instelling van een belangenconflict in over het aangepaste wetsontwerp rond de patrimoniumtaks voor vzw’s. Het Parlement van de Franstalige Brusselaars diende een belangenconflict in en bekwam zo een aanpassing voor maatwerkbedrijven en medische huizen. “Maar dat verhindert niet dat nog steeds heel wat organisaties getroffen worden en hun doelstellingen in het gedrang zien komen door deze patrimoniumtaks”, aldus Brusselmans. “Het gaat om organisaties die belastinggeld vanuit Vlaanderen ontvangen voor hun inzet. Dat wordt nu ondermijnd door het federale wetsvoorstel.”

“Het Vlaams Belang zal nooit toestaan dat ze het geld komen zoeken bij organisaties die elke dag hun nut bewijzen voor de samenleving”

Het Vlaams Belang wijst onder meer naar sportverenigingen, cultuurverenigingen en dierenopvangcentra. “De 119 Vlaamse dierenasielen krijgen bijvoorbeeld een subsidie van de Vlaamse overheid van in totaal 775.000”, aldus Brusselmans. “Veel van hen hebben het ondanks die ondersteuning nog steeds moeilijk om hun activiteiten gefinancierd te krijgen. We kunnen onmogelijk aanvaarden dat de Vlaamse ondersteuning ondermijnd wordt door de federale regering.”

Volgens de partij is het wetsvoorstel een “perverse manier om meer federale inkomsten te verwerven”. “We merken aan alles dat de federale regering de put die ze zelf gegraven heeft niet meer gevuld krijgt”, besluit Janssens. “We dreigen zelfs onder Europees toezicht te komen staan. Maar het Vlaams Belang zal nooit toestaan dat ze het geld komen zoeken bij organisaties die elke dag hun nut bewijzen voor de samenleving. Dat laatste in tegenstelling tot de federale regering zelf.”