Nieuws
maandag, 19 sep 2022

Vlaams Belang steunt gezinsbond met vraag om verhoging groeipakket

De Gezinsbond vindt dat het federale energieakkoord te weinig doet voor de Vlaamse gezinnen en roept de Vlaamse regering op om het Groeipakket te verhogen. “Wij hebben ons altijd gekant tegen de besparingen op het kindergeld en er altijd voor gepleit om dit terug te koppelen aan de index”, zegt Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse. “Alleen mag het groeipakket geen blanco cheque zijn en moet dit dienen voor onze gezinnen.”

Jeroen Sleurs, de directeur van de Gezinsbond, heeft het federale energieakkoord dat vorige week vrijdag werd aangekondigd ‘een tijdelijk lapmiddel’ genoemd. Volgens hem doet dit akkoord te weinig voor de Vlaamse gezinnen. De Vlaamse regering is op haar beurt ook aan het werken aan een steunpakket. Sleurs vindt dat die om de factuur voor de gezinnen te verlichten het groeipakket opnieuw moet verhogen.

Bij haar aantreden in 2019 kondigde de Vlaamse regering namelijk aan om de vroegere kinderbijslag niet meer te linken aan de index, maar om het bedrag jaarlijks te verhogen met twee procent. In september vorig jaar besliste toenmalig Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v) echter om die twee procent terug te schroeven naar slechts één procent. Nu de inflatie richting de tien procent gaat en in de steden één gezin op de vier de schoolrekening niet kan betalen, vindt de directeur van de Gezinsbond dat het groeipakket terug verhoogd moet worden.

“De besparingen op het groeipakket laten zich nu voelen”

“Wij vinden evenmin dat dit energieakkoord een structureel antwoord biedt op de hoge facturen van de Vlaamse gezinnen”, zegt De Reuse. “Daarom dat wij ook pleiten voor een structureel plan waarmee de energieprijzen permanent kunnen dalen en een crisisbijdrage die overwinsten aanpakt zoals in Griekenland.”

Het Vlaams Belang vindt net zoals de gezinsbond dat de Vlaamse regering het groeipakket moet verhogen. “Wij hebben altijd gezegd dat het kindergeld aan de index gekoppeld moet zijn en de platte besparingsoperatie aangeklaagd”, aldus De Reuse. “Het is door de huidige hoge inflatie dat het voor iedereen, ook voor de voormalige voorstanders ervan, duidelijk is geworden wat voor een slecht idee het was om te besparen op het groeipakket.”

Indien het groeipakket terug verhoogd wordt, moet dit volgens het Vlaams Belang ten gunste zijn van de Vlaamse gezinnen en niemand anders. “Wij hebben eerder aangeklaagd dat een te genereus groeipakket dient als verdienmodel voor Afghaanse families en mensensmokkelaars”, herinnert De Reuse eraan. “Daarom dat wij ervoor pleiten dat kennis van het Nederlands een gedeeltelijke vereiste wordt. Dit mag onder geen beding een blanco cheque zijn.”