Nieuws
maandag, 16 nov 2020

Vlaams Belang verheugd, “maar niet naïef” over website met asielcijfers

Kamerlid Dries Van Langenhove (Vlaams Belang-fractie) juicht de door staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aangekondigde website met informatie over asielcijfers toe. “Maar het moet dan echt gaan om concrete, volledige en accurate informatie.”

Mahdi deed de aankondiging op 14 november in het Radio 1-programma ‘De Ochtend’. Omdat er “veel misverstanden over migratie” en “foute cijfers” de ronde doen, wil de staatssecretaris naar eigen zeggen een website waarop iedereen kan nagaan hoeveel asielaanvragen er zijn en welk percentage daarvan uiteindelijk asiel krijgt. Ook zal men geïnformeerd worden over de kostprijs van migratie.

“Een heel mooi voornemen, zeker voor een staatssecretaris die zelf tot op heden nog geen enkele ambitie toonde om de massale instroom van migranten een halt toe te roepen”, reageert Van Langenhove.

Van Langenhove: “De burger moet inzage krijgen in volledige kostprijs, en in alle instroomcijfers, niet enkel dus asielcijfers”

“Dat een staatssecretaris dit initiatief neemt in een thema als migratie, waarin er veel angst heerst om met officiële cijfers naar buiten te komen, is in de Belgische politiek revolutionair”, reageert tevens fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang). “Het ligt gevoelig. In de vorige legislatuur was staatssecretaris Theo Francken (N-VA) bijvoorbeeld het allerslechtste regeringslid in het beantwoorden van mijn schriftelijke vragen. Wanneer ik om migratiecijfers vroeg, liet hij heel vaak meerdere termijnen passeren.”

“Maar als het werkelijk Mahdi’s bedoeling is om correcte en volledige informatie te verspreiden, zal hij in het Vlaams Belang zijn grootste medestander vinden”, aldus nog Van Langenhove. En waar het om volledigheid gaat, geeft Van Langenhove de staatssecretaris alvast enkele adviezen mee: “Het moet vooreerst gaan om alle cijfers, ook bijvoorbeeld deze van de gezinsherenigingen. En anders dan in de recente studie van de Nationale Bank het geval was, moeten ook de cijfers van de grote asielinstroom van 2015 verrekend worden. En er moet voor de tweede-generatie-migranten een generatierekening over de hele levensloop gemaakt worden. Door dat niet te doen, kwam de Nationale Bank tot misleidende resultaten.”

Het Vlaams Belang is vooralsnog zeer tevreden met het initiatief rond asielcijfers, maar de partij zal uiteraard nauwkeurig op de uitwerking ervan toezien. In haar korte bestaan is de regering De Croo tenslotte al vaker teruggekomen op eerdere beloftes, zo klinkt het.