Persberichten
woensdag, 30 aug 2023

Vlaams Belang verzet zich tegen tewerkstelling illegalen in knelpuntberoepen

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelt voor om illegalen in te schakelen voor knelpuntberoepen. Voor het Vlaams Belang is daar absoluut geen denken aan. “In feite is dit een slinkse manier om illegalen te regulariseren”, zegt Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken. “Dit zal een bijkomend aanzuigeffect creëren en de huidige asieltsunami nóg meer voeden. De PS zou beter werk maken van het activeren van de 200.000 Waalse en Brusselse werkzoekenden.

Het Vlaams Belang kraakt het voorstel van de PS af omwille van verschillende redenen. Allereerst zal dit de lonen van onze mensen in knelpuntberoepen drukken. “Totaal onaanvaardbaar”, zegt Van Grieken. “Het Vlaams Belang pleit voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden in de noodlijdende sectoren. Wij verzetten ons tegen het kunstmatig laag houden van de lonen door arbeidsmigratie of het regulariseren van illegalen”. Ten tweede wil de PS zo de aandacht afleiden van de echte problemen. Wallonië en Brussel tellen ongeveer 200.000 werklozen, wat er bijna dubbel zoveel als in Vlaanderen, en bengelen hiermee onderaan de Europese ladder op vlak van werkzaamheidsgraad. Enkel Italië doet nog slechter.

Ten derde spreekt het voor zich dat deze regularisatiepolitiek onvermijdelijk een bijkomend aanzuigeffect zal creëren. “Het gerucht zal zich namelijk snel verspreiden dat illegale immigratie in dit land uiteindelijk loont, waardoor als vanzelf nieuwe illegale immigratiestromen worden aangezogen”, aldus Van Grieken. “Een nieuwe regularisatieronde is dan ook het laatste wat dit land nodig heeft. Welk nut heeft een asielprocedure nog als afgewezen asielzoekers toch mogen blijven?”

“Illegalen niet regulariseren, maar repatriëren”

Dit voorstel werd eerder al gelanceerd door Waals minister-president Di Rupo, die bij deze gelegenheid zelfs stelde dat de ‘te strenge federale regelgeving van economische migratie de belangen van het Waals Gewest schaadt’. Eerder pleitte ook al PS-voorzitter Paul Magnette ervoor om ‘arbeidskrachten zonder werk- of verblijfsvergunning’, illegalen dus, ‘de nodige documenten’ te verstrekken. Toen luidde het dat zo’n maatregel een efficiënt middel zou zijn in de strijd tegen de sociale fraude. “Dit is de wereld op zijn kop”, vervolgt Van Grieken. “Zo legaliseer je simpelweg fraude”. Ook Vooruit stelde in mei 2023 voor om illegalen legaal te laten werken in plaats van te repatriëren.  

Het Vlaams Belang vindt het bijzonder opmerkelijk dat de eis voor ‘economische regularisatie’ steeds opnieuw weerklinkt vanuit het zuiden van het land. Voor de partij is de tewerkstelling van illegalen in knelpuntberoepen en de regularisaties die hiermee gepaard gaan, het laatste wat dit land nodig heeft. “Het draagvlak bij de bevolking is al vele jaren weg”, concludeert Van Grieken. “De PS zou beter eindelijk werk maken van het activeren van de 200.000 Waalse en Brusselse werklozen. Dit regularisatievoorstel maakt dan opnieuw pijnlijk duidelijk dat de socialisten hun achterban niet voor het hoofd willen stoten. Stemmen in ruil voor een levenslange uitkering.“