Nieuws
dinsdag, 24 mei 2022

Vlaams Belang weigert ‘herkalibrering’ vrije meningsuiting voorgesteld op WEF

Op een bijeenkomst van het WEF (World Economic Forum) in het Zwitserse Davos deze week, werd gepleit voor een inperking van de vrijheid van meningsuiting. “Beangstigend”, zo noemt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas deze uitspraken die op instemmend geknik van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) konden rekenen.

Het WEF is een jaarlijkse bijeenkomst van de machtigen der aarde: zaakvoerders van multinationals, politici, bankiers enzoverder die er ver van de nationale parlementen en democratische controle allerlei beleidskeuzes bespreken en ‘netwerken’.

“Handen af van vrije meningsuiting”

Tijdens een panelgesprek eerder deze week pleitte de Australische ‘eSafety-commissaris’ Julie Inman Grant zo onomwonden voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting. Volgens Grant moet er nagedacht worden over een ‘volledige herkalibrering’ van een hele reeks mensenrechten, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. “De intenties van Inman Grant waren heel duidelijk”, zegt Pas. “Vrijheid van meningsuiting moet blijkbaar beperkt worden tot een ‘officiële waarheid', en mag duidelijk niet langer gelden voor wie er een andere mening op nahoudt. Orwells ‘Ministry of Truth’ uit zijn boek 1984 komt zo wel bijzonder dichtbij.”

Opvallend was dat vicepremier Petra De Sutter (Groen), die deelnam aan het gesprek, goedkeurend zat te knikken. Het inperken van de vrijheid van meningsuiting past dan ook perfect binnen initiatieven die zowel de Vivaldi-regering als de EU wil nemen.

Het Vlaams Belang zal echter de vrijheid van meningsuiting blijven verdedigen. “Nooit zullen we toestaan dat Belgische regeringen, Europese instanties of onverkozen netwerken zoals het WEF onze democratische fundamenten ondermijnen”, besluit Pas strijdvaardig.