Nieuws
vrijdag, 20 aug 2021

Vlaams Belang wil bodycams verplichten bij interventies politie

Steeds vaker geven interventies en aanhoudingen door de politie aanleiding tot klachten. “Klachten die vaak ongegrond blijken te zijn. Maar mobiele camera’s die als deel van het politie-uniform kunnen worden gedragen  bij interventies, de zogenaamde bodycams, kunnen helpen om de beoordeling van het politieoptreden objectiever te maken”, zegt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “ Het Vlaams Belang diende een wetsvoorstel in teneinde deze mobiele camera’s op een systematische wijze te gebruiken.

“Het verplichte gebruik van mobiele camera’s biedt enkel voordelen”, aldus Depoortere. “De transparantie van het politieoptreden zal verhogen, er zal zich minder fysiek en verbaal geweld ten aanzien van de politiediensten voordoende kwaliteit van de interventies zal verbeteren en er zal meer vertrouwen ontstaan in het optreden van de politie.”

“Het steevast de politie bestempelen als racistisch, discriminatoir of gewelddadig, zal met dit wetsvoorstel minstens deels ophouden”

Niet alleen de bodycams, maar ook de camera’s op drones zijn, mits het respecteren van de privacy van de burgers, nuttig. Het Vlaams Belang vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de autoriteiten in dit land niet eens weten hoeveel drones er worden ingezet en met welk doel dit gebeurt. “Voor de uitvoering van hun bestuurlijke- en gerechtelijke opdrachten beschikt de Federale Politie over 63 dronetoestellen”, aldus nog Depoortere. “Maar verrassend genoeg heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) totaal geen zicht op het aantal drones en het gebruik ervan binnen het lokale kader.”

Depoortere vindt Verlindens onwetendheid verrassend omdat de lokale politie steeds meer investeert in deze technologieën en omdat het controleorgaan op de politionele informatie reeds enkele fundamentele kritieken uitte op de wet op het politieambt en de inzet van mobiele camera’s.

“Er bestaat momenteel ook grote onduidelijkheid over wat precies een interventie is, wanneer deze van start gaat en wanneer deze afloopt”, besluit Depoortere. “De minister moet dringend voor meer uniformiteit zorgen en de technische voorwaarden en minimumvereisten vastleggen. Teneinde de transparantie van het politieoptreden te verhogen en de privacy van de burgers maximaal te beschermen, heeft onze fractie alvast de voornaamste kritieken van het controleorgaan omgezet in een wetsvoorstel, dat eveneens de politiediensten de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van bodycams.”