Persberichten
donderdag, 24 aug 2023

Vlaams Belang wil meer aandacht voor zelfverdediging en weerbaarheid in LO-lessen

Het Vlaams Belang wil dat tijdens de lessen lichamelijke opvoeding meer aandacht geschonken wordt aan zelfverdediging en weerbaarheid. Jongeren moeten zowel fysiek als mentaal beter gewapend zijn tegen aanvallen zoals deze in Zelzate”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Ik betreur dat de leerdoelen hieromtrent uit de nieuwe eindtermen geschrapt werden, en roep de onderwijskoepels en directies op om dit op eigen initiatief in het curriculum te verwerken.

“Om tieners weerbaarder maken moeten zelfverdedigingsvaardigheden expliciet aan bod komen in de lessen lichamelijke opvoeding”, aldus Beckers. “We zien helaas steeds vaker filmpjes opduiken waarin tieners worden toegetakeld door leeftijdsgenoten. Ook in mijn eigen stad Sint-Truiden werd onlangs een 13-jarige mishandeld. Vaak kiezen de pesters er een minder sterke medeleerling uit. Met de kennis van gerichte zelfverdedigingstechnieken zou die leerling zich makkelijker uit zo’n situatie kunnen werken.”

“Met lessen zelfverdediging vergroot je niet enkel de jongeren hun fysieke weerbaarheid”, gaat Beckers verder. “Als een tiener bepaalde afweer- en bevrijdingstechnieken onder de knie heeft, zal hij of zij in een bedreigende situatie ook mentaal sterker staan.” Het Vlaams Parlementslid wijst erop dat het onderscheid tussen zelfverdediging en agressie een basisles is in de zelfverdediging.

In de oorspronkelijke nieuwe eindtermen voor de tweede graad secundair onderwijs zaten bij de sleutelcompetentie ‘Lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid’ ook leerdoelen rond fysieke en mentale weerbaarheid bij grensoverschrijdend gedrag. Met het oog hierop waren verschillende leraren lichamelijke opvoeding zich aan het bijspijkeren. Maar toen werd de gehele eindtermenset vernietigd door het Grondwettelijk Hof. En in de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad werden die doelen niet hernomen. “Dit valt te betreuren”, aldus nog Beckers. 

“Leerlingen tijdig sensibiliseren en instrueren is de boodschap”

Het is niet omdat het niet in de eindtermen staat dat het niet aan bod kan komen in ons onderwijs. Onderwijskoepels en schooldirecties moeten volgens Beckers daarom initiatief nemen om dit in hun eigen leerplannen en in hun schoolpraktijk zelf meer te integreren binnen de ruimte van de huidige afgeslankte eindtermen. “Dat gebeurt dat nu nog veel te weinig. In de leerplannen tweede en derde graad van het katholiek onderwijs staat zelfverdediging wel vermeld, maar het wordt niet overal terdege toegepast.”

Een mogelijke oorzaak is dat de kennis van veel leraren lichamelijke opvoeding niet altijd op punt als het gaat om afweer- en contacttechnieken. “Er is nood aan professionalisering van de LO-leraren ter zake, en hierin kan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), die ook minister van Sport is, een faciliterende rol spelen”, vervolgt Beckers. “Via het MOEV-platform kan hij de scholen bijvoorbeeld beter ondersteunen voor de organisatie en aanpak van zelfverdedigingslessen, richting de LO-lessen, maar ook als naschoolse activiteit. Momenteel neemt MOEV zeer weinig initiatieven rond zelfverdediging, en voor schoolprojecten met sportfederaties en clubs in de categorie verdediging- en contactsporten, heeft men enkel een structurele samenwerking met Judo Vlaanderen. Dat kan en moet veel beter!”

“Men mag zich ook niet beperken tot de hogere graden”, besluit Beckers. “Dit moet zeker al aanwezig zijn in de eerste graad. We zien dat daders, maar ook slachtoffers in die pestfilmpjes alsmaar jonger worden. Leerlingen tijdig sensibiliseren en instrueren om gedegen preventief en curatief om te gaan met agressiesituaties is de boodschap.”