Persberichten
maandag, 20 mrt 2023

Vlaams Belang wil personeelstekort bij Federale Gerechtelijke Politie in Vlaanderen wegwerken

De verschillende afdelingen van de Federale Gerechtelijke Politie in Vlaanderen kampen met een personeelstekort van 20 procent. De situatie in Vlaanderen blijkt bovendien veel slechter dan die in Wallonië, waar het tekort slechts 7 procent bedraagt. Kamerlid Ortwin Depoortere vraagt dat de Federale Politie dringend prioriteit geeft aan het aanwerven van Vlaamse kandidaat-agenten om de achterstand weg te werken.

Uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden op een schriftelijke vraag van Kamerlid Ortwin Depoortere blijkt dat er een groot personeelstekort is bij de eenheden van de Federale Gerechtelijke politie in Vlaanderen. “Uit de hoorzittingen die vorig jaar plaatsvonden in de commissie Binnenlandse Zaken bleek al dat het personeelstekort bij de Federale Gerechtelijke Politie bijzonder schrijnend is”, zegt Depoortere. 

Uit de cijfers die het Vlaams Belang recent opvroeg bij minister Verlinden blijkt dat de situatie vooral in Vlaanderen problematisch is en dat het tekort op het operationeel kader maar liefst één op vijf bedraagt. “Erger nog is het gesteld bij de Federale Gerechtelijke Politie in West-Vlaanderen en in Antwerpen waar liefst bijna één op vier agenten tekort zijn”, aldus Depoortere

Het Vlaams Belang wil daarom dat minister Verlinden prioritair werk maakt van extra aanwervingen om het tekort bij de FGP in Vlaanderen weg te werken. “Ik zal aandringen bij minister van Binnenlandse Zaken Verlinden dat de Federale Politie prioritair inzet op het wegwerken van de achterstand bij de Vlaamse eenheden van de Federale Politie”, besluit Depoortere.