Persberichten
woensdag, 24 jan 2024

Vlaams Belang wil terugvordering rusthuisfactuur door OCMW’s afschaffen

Gisteren werd het wetsvoorstel van het Vlaams Belang over de afschaffing van de terugvordering van de rusthuisfactuur door OCMW’s gestemd in commissie. De andere partijen weigerden dit voorstel mee te steunen. “De Terzake-uitzending van april 2023 toonde nochtans aan dat er zelfs mensen hun huis moesten verkopen, omdat ze de rusthuisfactuur van hun ouders niet konden betalen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Onze ouderen durven zelfs niet naar een rusthuis te gaan uit angst hiervoor. Onze ouderen verdienen veel beter.” 

Maar liefst 80 tot 85 procent van onze gepensioneerden komt niet toe met het rustpensioen om de rusthuisfactuur te betalen. De gemiddelde kostprijs van een rusthuis in Vlaanderen bedraagt 2.167 euro. “Vervolgens worden onze ouderen verplicht hun spaargeld aan te spreken of hun huis te verkopen”, aldus Samyn. “Wanneer dit niet volstaat worden onderhoudsplichtigen, zoals de kinderen, aangesproken.” In maar liefst 90 procent van alle OCMW’s passen ze zo’n onderhoudsplicht toe. Veel mensen kunnen deze bedragen die in veel gevallen oplopen tot 900 euro of hoger, niet dragen. Dit dwingt mensen in bepaalde gevallen zelfs tot de verkoop van hun huis. Waardoor ze in armoede geduwd worden. “Dit houdt onze zorgbehoevende ouderen tegen om naar een rusthuis te gaan. Zelfs wanneer dit de beste of enige realistische oplossing is”, aldus nog Samyn. 

“Duw mensen niet in armoede door rusthuisfactuur”

Geen enkele andere partij steunt het wetsvoorstel van het Vlaams Belang. De PVDA haalt aan dat de Franstalige OCMW’s, de CPAS, deze kosten niet kunnen dragen. “Hallucinant”, reageert Samyn. “Door het wanbeleid van de Franstalige regeringen weigert de PVDA de Vlaamse ouderen uit de miserie te halen”. De N-VA geeft aan dat ze niet wil dat die kosten ten laste van de gemeenschap komen. “Voor het Vlaams Belang is ouderenzorg een kerntaak van de overheid”, gaat Samyn verder. “Het kan niet dat ouderen in ongezonde en zelfs onveilige situaties blijven zitten. Zij verdienen veel beter.” 

Ook de Vivaldi-partijen stemden tegen. “Opnieuw laten zij onze mensen in de steek”, stelt het Kamerlid. “Opnieuw fnuikt het Franstalige wanbeleid de sociale rechten van de Vlamingen. Dit is enkel mogelijk doordat de Vlaamse partijen de Vlaamse belangen voortdurend aan de kant schuiven in ruil voor postjes.”

“Het is duidelijk dat het Vlaams Belang de enige partij is die paal en perk wil stellen aan deze onrechtvaardige situatie”, concludeert Samyn. “Onze senioren hebben recht op een menswaardige oude dag.”